งาน Project ของเรา

ด้วยความใส่ใจในการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม

พร้อม! บุคลากรผู้มีความชำนาญ

พร้อม! ผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเพราะเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง

พร้อม! ความรู้เทคโนโลยีอันทันสมัย

 

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จก. มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบ ติดตั้ง และประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าโดยมีขอบเขตงานดังนี้

  • งานติดตั้งไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้า
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบ Vision sensor
  • ติดตั้งระบบม่านแสงเพื่อความปลอดภัย(Light curtain)

 

โดยในแต่ละงานเรามีขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เป็นมาตรฐานดังนี้

  • ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

  • จัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า

  • ประกอบและเดินสายไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม

  • ทดสอบการทำงานก่อนนำส่ง

  • นำส่งพร้อมติดตั้งและทำการทดสอบระบบ

 

สนใจติดต่อสอบถามแผนกงานโครงการ
โทร. 0-2616-8031-5 ต่อ 7120 , 7127

project@sangchaimeter.com