ซ้อมอพยพหนีไฟ 2563

ซ้อมอพยพหนีไฟ 2563

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563

 

 

 

 

ด้วยบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ 

และเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางบริษัทฯได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี 

โดยในปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 โดย ดร.ประยูร เสริมสุขสกุลชัย ประธานบริษัท และพนักงานได้ร่วมเข้ากิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

      

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ