ค่าไฟขึ้นต่อไม่รอแล้วนะ

ค่าไฟขึ้นต่อไม่รอแล้วนะ

ข้อมูลจากเว็บไซท์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค http://bit.ly/3WZNP7j ประกาศค่า Ft เดือนมกราคม - เมษายน 2566 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทยกเว้นบ้านพักอาศัย จากเดิม 0.9343 เป็น 1.5492 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้น 0.6149 บาทต่อหน่วย  ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน คาดการณ์ว่าสินค้าต่างๆ จะปรับตัวสูงขึ้น

 

 

สนใจลดค่าไฟด้วยการติดตั้ง Solar  โทร 086-340-8915, 082-459-6665

 

 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ประชุม กกพ.ครั้งที่ 60/2565 (ครั้งที่ 827) ได้มีการพิจารณาผลการคำนวณค่าเอฟทีเพิ่มเติมอีกครั้ง หลังจากที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. สำหรับการคำนวณอัตราค่าเอฟที (Ft) ตามที่ กกพ. ได้พิจารณาไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 58/2565 (ครั้งที่ 825) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย โดยมีสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้  จากการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 154.92 สตางค์ต่อหน่วย ค่า Ft ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ นายคมกฤช ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท จะได้รับการปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ดังนี้.

 

  

 

ผู้ประกอบการเตรียมปรับตัวรับมือค่าไฟที่เพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงเครื่องจักร บริหารการใช้ไฟให้ประหยัดที่สุด รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าหรือติดต้ังระบบ Solar เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าไฟอย่างแท้จริง ส่วนประชาชนทั่วไป ต้องเตรียมปรับตัวรับมือค่าไฟที่อาจจะเพิ่มสูงข้ึนรวมไปถึงสินค้าต่างๆ ที่ปรับราคาขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ