เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา

พ.ศ. 2500
ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจขายและซ่อมนาฬิกา รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้ชื่อห้าง "แสงชัย" 
จากประสบการณ์ในการซ่อมนาฬิกาผนวกกับความรู้ทางด้านไฟฟ้า "แสงชัย" จึงสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
พ .ศ. 2510
เปลี่ยนชื่อจาก “แสงชัย” มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในวงการอุตสาหกรรม
โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น ซี่งเป็นการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่ การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนทำให้มาตรฐานการผลิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
พ.ศ. 2525
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน
พ.ศ. 2535
เปิด ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นวิทยาทาน SCMi ได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2539
เปิด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยรับบริการสอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน มวล ความสว่างของแสง กรด-ด่าง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้สูงขึ้นได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2540
เปิด สำนักงานภาคตะวันออก ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2543
บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO9001:2008
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2548
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคเหนือ ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2549
ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2552
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคใต้ ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2556
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
 
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ