เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2500 ยืนหยัดเติบโตอย่างมั่นคงฝ่าทุกวิกฤตมายาวนานกว่า 60 ปี

ด้วยหลักธรรมาภิบาล จากธุรกิจห้องแถวเล็กๆ ย่านสะพานควาย ขยายกิจการเป็นลำดับ ปัจจุบันมียอดขายปีละกว่า 600 ล้านบาท และจ้างแรงงานกว่า 200 คน แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งแล้วครั้งเล่า ปัจจุบันขยายธุรกิจดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทรนด์การลงทุนใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่มีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เริ่มธุรกิจจากร้านขายและรับซ่อมนาฬิกา พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “ร้านแสงชัย” โดยคุณทรงศักดิ์ เสริมสุขสกุลชัย เมื่อปีพ.ศ. 2500 จากความวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณประยูร เสริมสุขสกุลชัย ประธานบริษัท วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้พัฒนาปรับรูปแบบขยายธุรกิจจาก “ร้านแสงชัย” เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์” พร้อมทั้งนำธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็น “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ในปีพ.ศ. 2525 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมันนี และประเทศญี่ปุ่น จนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วประเทศ

เพราะบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไทยทัดเทียมกับต่างประเทศ จากบริษัทเล็กๆ จนเติบใหญ่ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจอย่างสูง จากคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน จนเป็นที่พูดกันติดปากว่า “คิดอะไรไม่ออก บอกแสงชัยมิเตอร์”

จากนโยบายการให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเอาใจใส่พนักงาน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงได้ขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทันสมัย โดยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากต่างประเทศมากกว่า 500 ชนิด เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง

  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจ ด้วยพนักงานส่งของ in-house และลอจิสติกอื่นๆ
  • บริษัทฯ มีทีมวิศวกรแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค พร้อมเข้าบริการหน้างานด้วยความรวดเร็ว
  • บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • บริษัทฯ มีสต็อกสินค้าเพื่อบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมระบบการจัดการสต็อกแบบ FIFO
  • บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกขั้นตอน โดยมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการเลือกใช้งาน เช่น บริษัทฯ ได้จัดทำแคตตาล็อกและคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ก่อตั้งสำนักงานสาขาในภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ที่จังหวดลำพูน, ภาคตะวันออก ที่บ่อวิน อมตะ, และภาคใต้ ที่หาดใหญ่

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ผ่านหลายๆ ช่องทาง ผ่าน Web-Site และ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line , Facebook , Live Chat ในเว็บไซท์ www.sangchaimeter.com รวมทั้งมีการขายผ่านช่องทาง Online ต่างๆ อีกด้วย

 

 
 
 
พ.ศ. 2500
ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจขายและซ่อมนาฬิกา รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้ชื่อห้าง "แสงชัย" 
จากประสบการณ์ในการซ่อมนาฬิกาผนวกกับความรู้ทางด้านไฟฟ้า "แสงชัย" จึงสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
พ .ศ. 2510
เปลี่ยนชื่อจาก “แสงชัย” มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในวงการอุตสาหกรรม
โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น ซี่งเป็นการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่ การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนทำให้มาตรฐานการผลิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
พ.ศ. 2525
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน
พ.ศ. 2535
เปิด ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นวิทยาทาน SCMi ได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2539
เปิด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยรับบริการสอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน มวล ความสว่างของแสง กรด-ด่าง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้สูงขึ้นได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2540
เปิด สำนักงานภาคตะวันออก ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2543
บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO9001:2008
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2548
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคเหนือ ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2549
ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2552
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคใต้ ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2556
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
 
What are the best anabolic steroids? That's for sure maxlabs ! And nothing more ! The best product for real athletes!
It is very difficult to make money during the quarantine period, but with mostbet indonesia this is not a problem. Win as much as you want!
Right now fairspin login and plunge into the world of cool games and big money!
If you are looking for official and cheap programs then low-cost Photoshop CS6 license on ProCADIS.com is waiting for you!
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ