เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2500 ยืนหยัดเติบโตอย่างมั่นคงฝ่าทุกวิกฤตมายาวนานกว่า 60 ปี

ด้วยหลักธรรมาภิบาล จากธุรกิจห้องแถวเล็กๆ ย่านสะพานควาย ขยายกิจการเป็นลำดับ ปัจจุบันมียอดขายปีละกว่า 600 ล้านบาท และจ้างแรงงานกว่า 200 คน แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งแล้วครั้งเล่า ปัจจุบันขยายธุรกิจดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทรนด์การลงทุนใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่มีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เริ่มธุรกิจจากร้านขายและรับซ่อมนาฬิกา พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “ร้านแสงชัย” โดยคุณทรงศักดิ์ เสริมสุขสกุลชัย เมื่อปีพ.ศ. 2500 จากความวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณประยูร เสริมสุขสกุลชัย ประธานบริษัท วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้พัฒนาปรับรูปแบบขยายธุรกิจจาก “ร้านแสงชัย” เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์” พร้อมทั้งนำธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็น “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ในปีพ.ศ. 2525 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมันนี และประเทศญี่ปุ่น จนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วประเทศ

เพราะบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไทยทัดเทียมกับต่างประเทศ จากบริษัทเล็กๆ จนเติบใหญ่ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจอย่างสูง จากคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน จนเป็นที่พูดกันติดปากว่า “คิดอะไรไม่ออก บอกแสงชัยมิเตอร์”

จากนโยบายการให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการเอาใจใส่พนักงาน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงได้ขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทันสมัย โดยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จากต่างประเทศมากกว่า 500 ชนิด เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง

  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจ ด้วยพนักงานส่งของ in-house และลอจิสติกอื่นๆ
  • บริษัทฯ มีทีมวิศวกรแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค พร้อมเข้าบริการหน้างานด้วยความรวดเร็ว
  • บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • บริษัทฯ มีสต็อกสินค้าเพื่อบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมระบบการจัดการสต็อกแบบ FIFO
  • บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกขั้นตอน โดยมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการเลือกใช้งาน เช่น บริษัทฯ ได้จัดทำแคตตาล็อกและคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ก่อตั้งสำนักงานสาขาในภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ที่จังหวดลำพูน, ภาคตะวันออก ที่บ่อวิน อมตะ, และภาคใต้ ที่หาดใหญ่

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ผ่านหลายๆ ช่องทาง ผ่าน Web-Site และ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line , Facebook , Live Chat ในเว็บไซท์ www.sangchaimeter.com รวมทั้งมีการขายผ่านช่องทาง Online ต่างๆ อีกด้วย

 

 
 
 
พ.ศ. 2500
ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจขายและซ่อมนาฬิกา รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้ชื่อห้าง "แสงชัย" 
จากประสบการณ์ในการซ่อมนาฬิกาผนวกกับความรู้ทางด้านไฟฟ้า "แสงชัย" จึงสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
พ .ศ. 2510
เปลี่ยนชื่อจาก “แสงชัย” มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในวงการอุตสาหกรรม
โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น ซี่งเป็นการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่ การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนทำให้มาตรฐานการผลิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
พ.ศ. 2525
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน
พ.ศ. 2535
เปิด ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นวิทยาทาน SCMi ได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2539
เปิด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยรับบริการสอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน มวล ความสว่างของแสง กรด-ด่าง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้สูงขึ้นได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2540
เปิด สำนักงานภาคตะวันออก ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2543
บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO9001:2008
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2548
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคเหนือ ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2549
ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2552
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคใต้ ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2556
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS
 
What are the best anabolic steroids? That's for sure maxlabs ! And nothing more ! The best product for real athletes!
It is very difficult to make money during the quarantine period, but with mostbet indonesia this is not a problem. Win as much as you want!
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ