เกี่ยวกับแสงชัยมิเตอร์

แสงชัยมิเตอร์ คือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม รวมไปถึงระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม‎‎ที่ให้บริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

 • พ.ศ. 2500

  คุณทรงศักดิ์ เสริมสุขสกุลชัย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจขายและซ่อมนาฬิการวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ชื่อห้าง "แสงชัย"

  จากประสบการณ์ความสามารถและความละเอียดอ่อนในการซ่อมนาฬิกา รวมถึงความรู้ในด้านไฟฟ้า จึงได้ประยุกต์ความรู้ความสามารถจนสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้หากเครื่องชำรุดจะไม่สามารถซ่อมได้ ต้องซื้อใหม่เท่านั้นจึงเป็นการประหยัดงบประมาณและลดการนำเข้าสินค้า

 • พ.ศ. 2510

  เปลี่ยนชื่อจาก“แสงชัย” มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในวงการอุตสาหกรรม

  โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นซี่งเป็นการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่ การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนทำให้มาตรฐานการผลิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2525

  ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2535

  เปิด ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นวิทยาทาน SCMi ได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 • พ.ศ. 2539

  เปิด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยรับบริการสอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน มวล ความสว่างของแสง กรด-ด่าง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้สูงขึ้น

 • พ.ศ. 2540

  เปิด สำนักงานภาคตะวันออก ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 • พ.ศ. 2542

  บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม และได้การรับรอง มาตรฐานจาก มอก.17025-2543 หรือ ISO IEC17025:2000 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2543

  บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO9001:2008

 • พ.ศ. 2545

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง

 • พ.ศ. 2548

  บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคเหนือ ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • พ.ศ. 2549

  ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • พ.ศ. 2552

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

  บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคใต้ ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • พ.ศ. 2553

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย

 • พ.ศ. 2556

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS