มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้า

มิเตอร์ติดแผงหน้าปัทม์ Panel Meter

มิเตอร์ติดแผงหน้าปัทม์ หรือ (Panel Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าทางไฟฟ้าแบบติดแผง เหมาะกับงานที่ต้องการดูค่าตลอดเวลา เช่น งานติดตั้งหน้าตู้ MDB ตามโรงงานหรืออาคารต่างๆ

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ