อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ

อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ Tools for Automation System

อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือ ระบบควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกระบวนการโดยอัตโนมัติและถูกต้อง เช่น การนับชิ้นงานในการผลิต , ลำดับขั้นตอนการผลิตที่ต้องเป็นไปตามเวลา เป็นต้น

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด นำเสนออุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายลักษณะ อาทิเช่น:

Solid State Relay (SSR) / SCR Power Control Module

Solid State Relay (SSR) / SCR Power Control Module คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อการทำงานสำหรับใช้กับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิด - ปิด และไม่มีการเคลื่อนของหน้าสัมผัสเพราะเป็นอุปกรณ์สาร กึ่งตัวนำ ทำให้ไม่เกิดการ Spark ของหน้าสัมผัส และไม่เกิดเสียงรบกวนขณะตัดต่อการทำงาน ซึ่งทางเรามี Solid State Relay (SSR) / SCR Power Control Module หลายแบบให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

เครื่องตั้งเวลา / นาฬิกาตั้งเวลา (Timer / Time Switch)

เครื่องตั้งเวลา / นาฬิกาตั้งเวลา หรือ Timer / Time Switch คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตั้งเวลาในการทำงาน ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีเรื่องของการควบคุมเวลาในการทำงานมาเกี่ยวข้อง เช่น งานอบชิ้นงาน , ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ ออดโรงเรียน เป็นต้น สามารถช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาในงานที่ต้องมีเวลามาควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งทางเรามีเครื่องตั้งเวลา / นาฬิกาตั้งเวลา ทั้งแบบอนาล็อก และ แบบดิจิตอล หลายย่านเวลาการทำงาน และโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับงานในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย

เครื่องนับจำนวน (Counter)

เครื่องนับจำนวน (Counter) คือ อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการนับชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นงานออกมาแล้วต้องการทราบจำนวนที่ผลิตได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ในแต่ละครั้งการผลิตสามารถช่วยให้ลูกค้าที่มีปัญหาต้องการนับจำนวนในการผลิตสินค้าในแต่ละครั้งให้ถูกต้อง เครื่องนับของเราสามารถช่วยนับและตั้งค่าควบคุมจำนวนการผลิตแต่ละครั้งให้ตรงกับความต้องการได้อย่างถูกต้อง

เครื่องนับจำนวนและตั้งเวลา (Counter & Timer)

.....

เครื่องแปลงสัญญาณ (Transmitter)

เครื่องแปลงสัญญาณ หรือ Transmitter คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการแปลงสัญญาณจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับงานที่เครื่องควบคุมหรือจอแสดงผลรับสัญญาณหรือใช้สัญญาณเพื่อแสดงค่าได้จำกัด เช่น งานควบคุมอุณหภูมิ , PLC , งานแสดงค่าทางไฟฟ้า เป็นต้น สามารถช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาเรื่องสัญญาณที่เครื่องควบคุมหรือแสดงค่าไม่สามารถรับได้ ซึ่งทางเรามีเครื่องแปลงสัญญาณที่ครอบคลุมสัญญาณต่างๆที่มีการใช้ในระบบควบคุมหรือแสดงค่าได้ครบถ้วน

ไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ (Tower Light / Light Alarm / Buzzer Alarm)

ไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ (Tower Light / Light Alarm / Buzzer Alarm) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะในรูปแบบไฟสัญญาณเป็นระดับและแจ้งเตือนของระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีการทำงานอยู่ ทำให้ผู้ทีปฏิบัติทราบถึงระบบที่ทำงานอยู่มีความปลอดภัยหรือไม่มากน้อยแค่ไหน ซึ่งทางเรามีไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ หลายแบบและหลายระดับเพื่อความเหมาะสมของงานต่างๆที่มีใช้อยู่หลากหลาย

รีเลย์ (Relay)

รีเลย์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อการทำงานสำหรับใช้กับงานระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งทางเรามีรีเลย์หลายแบบให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

สวิทซ์ (Switch)

รีเลย์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อการทำงานสำหรับใช้กับงานระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งทางเรามีรีเลย์หลายแบบให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

คุณสามารถเลือกชมข้อมูลและขอใบเสนอราคา อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติจากหลากหลายยี่ห้อบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น

Panasonic 

หากคุณไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติที่ตรงกับลักษณะความต้องการในการใช้งานของคุณได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อสงสัยและต้องการขอคำปรึกษาในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของเราได้ที่ Call center: 02-299-3333 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะช่วยให้ท่านได้เลือกใช้อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพ, ตรงกับความต้องการ, ในราคาที่เหมาะสม

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ