เครื่องวัดและทดสอบทางกล

เครื่องวัดระยะทาง-ความยาว Laser Distance Meter, Distance Measuring Tester

เครื่องวัดระยะทาง-ความยาว หรือ Laser Distance Meter, Distance Measuring Tester คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วในการหมุนของ shaft หรือ disk ที่อยู่กับมอเตอร์หรือเครื่องจักร โดยปกติแล้วจะมีหน่วยในการวัดคือ RPM (Revolution Per Minute)

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ