แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 50
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • DIGICON T-126TH-Series

  วัดได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียวกัน

  • วัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
  • การติดตั้ง :  ติดผนัง (T-126TH-W), เจาะรูฝังโพร๊บเข้าไปในตู้  (T-126TH-D), โพร๊บแยกต่างหาก สายยาว 1 ม. (T-126TH-S)
  • ย่านการวัด : อุณหภูมิ : -20~+80 องศา, ความชื้น : 0~100% RH
 • DIGICON TD-136TH-Series

  สุดยอดนวัตกรรมของเซนเซอร์ มีจอแสดงผลที่ตัวเครื่อง

  • วัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
  • จอแสดงผล : LED 7 segments 3 หลัก
  • การติดตั้ง : ติดผนัง (TD-126TH-W), เจาะรูฝังโพร๊บเข้าไปในตู้ (TD-126TH-D)
  • ย่านการวัด : อุณหภูมิ : -19.9~+60.0 องศา C, ความชื้น : 0~99.9% RH
 • IMARI JB-T

  ทนทาน เที่ยงตรง

  • แบบหางปลากลม, มีสายในตัว
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิโดยขันยึดติดกับพื้นผิว
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 300 องศา C
 • IMARI JBS-3097

  เขี้ยวล็อคแกนสั้น ติดตั้งง่าย

  • แบบเขี้ยวล็อคแกนสั้น, มีสาย
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิโดยล็อคยึดติดกับชิ้นงาน
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 400 องศา C
 • IMARI PCS-B

  เขี้ยวล็อคแกนยาว ติดตั้งง่าย

  • แบบเขี้ยวล็อคแกนยาว, มีสาย
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิโดยล็อคยึดติดกับผนังตู้อบ
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 400 องศา C
 • IMARI JB-10

  มีสายในตัว สะดวกในการใช้งาน

  • จอแสดงผล : LED 7 segments 3 หลัก
  • การติดตั้ง : ติดผนัง (TD-126TH-W), เจาะรูฝังโพร๊บเข้าไปในตู้ (TD-126TH-D)
  • ย่านการวัด : อุณหภูมิ : -19.9~+60.0 องศา C, ความชื้น : 0~99.9% RH
  • วัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • IMARI JB-30

  ทนทาน เที่ยงตรง

  • แบบแยกสาย
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิอากาศ, ของเหลว
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 400 และ 600 องศา C
 • IMARI JB-30S

  ทนทาน เที่ยงตรง

  • แบบแยกสาย, ติดตั้งแบบเกลียว
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิอากาศ, ของเหลว
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 400 และ 600 องศา C
 • IMARI JB-30N

  ทนทาน เที่ยงตรง

  • แบบแยกสาย, ติดตั้งแบบเกลียว
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิอากาศ, ของเหลว
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 600 องศา C
 • IMARI JB-35

  ทนทาน เที่ยงตรง

  • แบบแยกสาย, ติดตั้งแบบหน้าแปลน
  • การใช้งาน : วัดอุณหภูมิในตู้อบ, เตาเผา, เตาหลอม
  • ชนิดของไส้ (ELEMENT) : TYPE K (CA), J (IC) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม., 2.2 มม., 3.2 มม.
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด : 800, 900, 1000 องศา C
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 50