แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 2 จาก 2
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • SIKA 174B/271B/175B/272B/291B/292B

  เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว

  • เทอร์โมมิเตอร์ของ SIKA ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานหนักโดยเฉพาะ
  • ตัวหลอดแก้วของเทอร์โมมิเตอร์หุ้มด้วยโลหะชุบสีทองด้วย Anodized เพื่อป้องกันการกระทบกระแทก
  • ตัวเลขขนาดใหญ่และติดแนบถาวรบนผิวสีทองและขีดเครื่องหมายแสดงค่าอุณหภูมิ ใช้ระบบการเผาให้ขีดเครื่องหมายละลายติดในเนื้อแก้ว จึงทำให้มองเห็นได้ในระยะไกล
 • SIKA TYPE 323 TA/DN

  เที่ยงตรง

  • เป็นเกจ์วัดอุณหภูมิที่มีความเที่ยงตรงสูง มีโครงสร้างแบบก๊าซอยู่ในท่อโลหะกลไกการวัดเป็นท่อบูร์ดองที่ขดเป็นวงเหมือนก้นหอยและส่งผ่านการขยายตัวและหดตัวด้วยเฟืองไปยังเข็มชี้ค่าอุณหภูมิ
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20 - +60,0-120, 160, 200, 300 ºC/ºF (ระบุย่านการวัดเมื่อสั่งซื้อ)
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 2 จาก 2