เครื่องวัดและทดสอบวัสดุ

เครื่องวัดและทดสอบวัสดุ

เครื่องวัดและทดสอบวัสดุ ในงานอุสาหกรรมเหล็ก ยาง ชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องวัดและทดสอบวัสดุเพื่อควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 43
 • UNION NDJ-8S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
  • ย่านการวัดความหนืด 1~2,000,000 mPa.S
  • ความเที่ยงตรง ±2%
  • มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
  • มีฟังก์ชันเลือกขนาดโรเตอร์และความเร็วรอบที่เหมาะสมให้อุตโนมัติ เหมาะกับงานที่ไม่ทราบค่าความหนืด
  • เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
  • ความเร็วรอบของโรเตอร์ 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm (รอบ/นาที)
  • ขนาด 370x325x280 มม.
  • น้ำหนัก 6.8 กก.
 • UNION NDJ-5S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
  • ย่านการวัดความหนืด 1~100,000 mPa.S
  • ความเที่ยงตรง ±2%
  • มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
  • มีฟังก์ชันเลือกขนาดโรเตอร์และความเร็วรอบที่เหมาะสมให้อุตโนมัติ เหมาะกับงานที่ไม่ทราบค่าความหนืด
  • เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
  • ความเร็วรอบของโรเตอร์ 6rpm, 12rpm, 30rpm, 60rpm (รอบ/นาที)
  • ขนาด 370x325x280 มม.
  • น้ำหนัก 6.8 กก.
 • UNION NDJ-4S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
  • ย่านการวัดความหนืด 1~2,000,000 mPa.S
  • ความเที่ยงตรง ±2%
  • มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
  • เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
  • ความเร็วรอบของโรเตอร์ 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm (รอบ/นาที)
  • ขนาด 280x320x390 มม.
  • น้ำหนัก 4.5 กก.
 • UNION NDJ-1S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
  • ย่านการวัดความหนืด 1~100,000 mPa.S
  • ความเที่ยงตรง ±2%
  • มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
  • เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
  • ความเร็วรอบของโรเตอร์ 6rpm, 12rpm, 30rpm, 60rpm (รอบ/นาที)
  • ขนาด 280x320x390 มม.
  • น้ำหนัก 4.5 กก.
 • DIGICON HT-V50AP เครื่องวัดความแข็ง Vickers แรงทดสอบ 50 kg

  เครื่องวัดความแข็ง Macro Vickers สำหรับงานควบคุมคุณภาพ

  • เครื่องวัดความแข็งโดยใช้หลักการ Vickers แรงทดสอบ 50 kg
  • ย่านการวัดกว้าง สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็งน้อยๆไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งมากๆได้
  • เลือกใช้แรงในการทดสอบได้ 6 ค่า 6 สเกลวิกเกอร์ส
  • ย่านการวัดความแข็ง 8~3000HV
  • มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่แสดงค่าความแข็งให้ทันทีเมื่อป้อนขนาดรอยกดลงไปที่ตัวเครื่อง
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 186x635x560 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 43 กก.
 • DIGICON HT-VD1000 เครื่องวัดความแข็ง Micro Vickers วัดรอยกดแบบอัตโนมัติ

  เครื่องวัดความแข็ง Micro Vickers สำหรับงานควบคุมคุณภาพ

  • เครื่องวัดความแข็งโดยใช้หลักการ Vickers วัดรอยกดได้อัตโนมัติ
  • ย่านการวัดกว้าง สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็งน้อยๆไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งมากๆได้
  • เลือกใช้แรงในการทดสอบได้ 8 ค่า 8 สเกลวิกเกอร์ส
  • ย่านการวัดความแข็ง 1~4000HV
  • มาพร้อมกับระบบการวัดขนาดรอยกดแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่ม
  • สามารถคำนวณค่าความแข็งได้ทันทีหลังกดปุ่มวัดขนาด
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 185x515x490 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 45 กก.
 • DIGICON HT-V1000IS เครื่องวัดความแข็ง Micro Vickers พร้อมซอฟแวร์

  เครื่องวัดความแข็ง Micro Vickers สำหรับงานควบคุมคุณภาพ

  • เครื่องวัดความแข็งโดยใช้หลักการ Vickers แบบวิเคราะห์ภาพ
  • ย่านการวัดกว้าง สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็งน้อยๆ ไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งมากๆ ได้
  • เลือกใช้แรงในการทดสอบได้ 8 ค่า 8 สเกลวิกเกอร์ส
  • ย่านการวัดความแข็ง 1~4000HV
  • มาพร้อมกับซอฟแวร์วิเคราะห์ภาพใข้งานง่ายมีฟังก์ชันการใช้งานทีสมบูรณ์แบบ
  • สามารถขยาดรอยกดได้ถึง 1600 เท่าและทำการวัดรอยกดได้อัตโนมัติพร้อมแสดงค่าความแข็งได้พร้อมกัน
  • ให้ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Word, Excel รูปภาพที่ได้เป็นไฟลล์ JPG/BMP
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 185x515x490 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 45 กก.
 • DIGICON HT-B3000IS เครื่องทดสอบความแข็ง Brinell แบบวิเคราะห์ภาพ

  วิเคราะห์ภาพใข้งานง่ายและมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานทีสมบูรณ์แบบ

  • เครื่องวัดความแข็งโดยใช้หลักการ Brinelll แบบวิเคราะห์ภาพ
  • เหมาะกับชิ้นงานที่มีเกรนใหญ่ เช่น เหล็กหล่อ, เหล็กกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะที่ไม่แข็งมาก เช่น อลูมิเนียมบริสุทธิ์, ตะกั่ว, ดีบุก เป็นต้น
  • เลือกใช้แรงในการทดสอบได้ 10 ค่า ทดสอบสเกล Brinell ได้ 10 สเกล
  • ย่านการวัดความแข็ง 8~650 HBW
  • ซอฟแวร์วิเคราะห์ภาพใข้งานง่ายและมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานทีสมบูรณ์แบบ
  • สามารถแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยกด ค่าความแข็งและค่าต่างๆและให้ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Word, Excel
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 210x750x550 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 120 กก.
 • DIGICON HT-R150A เครื่องวัดความแข็ง Rockwell แบบอนาล็อกชนิดตั้งโต๊ะ

  เครื่องวัดความแข็ง ราคาประหยัด ใช้งานง่าย

  • เครื่องวัดความแข็งของโดยใช้หลักการ Rockwell แบบอนาล็อกชนิดตั้งโต๊ะ
  • สามารถอ่านค่าความแข็งได้เลยจากหน้าปัดและไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
  • ย่านการวัดความแข็ HRA : 20~88, HRB : 20~100, HRC : 20~70
  • ความละเอียด 0.5 HR
  • เหมาะกับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง ชิ้นงานที่ผ่านการชุบ อบ หรือผ่านการบวนการเพิ่มความแข็ง
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 160x660x460 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 85 กก.
 • DIGICON HT-R150D เครื่องวัดความแข็ง Rockwell แบบดิจิตอลชนิดตั้งโต๊ะ

  ใช้งานง่าย ความเที่ยงตรงสูง สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กโดยเฉพาะ

  • เครื่องวัดความแข็งโดยใช้หลักการ Rockwell แบบดิจิตอลชนิดตั้งโต๊ะ
  • ระบบกดแรงทดสอบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย และช่วยลดความผิดพลาดในการทดสอบ
  • เซนเซอร์มีความเที่ยงตรงสูง ให้ความละเอียดในการวัดถึง 0.1 HR
  • จอแสดงผล : LCD ขนาด 56 นิ้ว แสดงรายละเอียดในการทดสอบพร้อมค่าที่วัดได้อย่างครบถ้วน
  • ย่านการวัดความแข็ง : HRA : 20~88, HRB : 20~100, HRC : 20~70
  • เหมาะกับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง ชิ้นงานที่ผ่านการชุบ อบ หรือผ่านการบวนการเพิ่มความแข็ง
  • ใช้ไฟ : 220V AC
  • ขนาด : 160x660x460 มม. (กว้างxสูงxลึก)/ น้ำหนัก : 85 กก.
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 43
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ