เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม

เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม

เครื่องวัดและทดสอบสภาพแวดล้อม คือ เครื่องวัดและทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงาน ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าผู้กำลังมองหาเครื่องมือวัดเพื่อวัดสภาพแวดล้อม ในการทำงาน รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 49
 • RIKEN KEIKI GD-70D Series เซนเซอร์วัดแก๊ส

  อุปกรณ์มีมาตรฐาน เพื่องานที่มีคุณภาพ

  • เซนเซอร์วัดแก๊ส Toxic gas: คาร์บอนมอนอกไซด์, แอมมโมเนีย, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อื่นๆ/ Oxygen/ Combustible gas : LPG, มีเทน, โพรเพน อื่นๆ
  • ระบบการทำงานของหัวเซนเซอร์ Pump Type
  • ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สได้อย่างรั่วเร็ว แม้รั่วในปริมาณที่น้อย
  • Output : 4-20mA
  • ตั้งค่า สำหรับการแจ้งเตือนได้
 • RIKEN KEIKI SD-1 Series เซนเซอร์วัดแก๊ส

  อุปกรณ์มีมาตรฐาน เพื่องานที่มีคุณภาพ

  • เซนเซอร์วัดแก๊สแบบ smart type ตัวเซนเซอร์มีขนาดเล็ก และโชว์ค่าแสดงผลได้ในตัว
  • สามารถตรวจจับแก๊ส Combustible gas : LPG, มีเทน อื่นๆ / Toxic gas : แอมโมเนีย, คาร์บอนมอนอกไซด์ อื่นๆ
  • Output : 4-20mA
  • เซนเซอร์มาตรฐาน Explosion proof รองรับ
 • RIKEN KEIKI GX-6000 เครื่องวัดแก๊สรั่วแบบพกพา 6 แก๊ส

  อุปกรณ์มีมาตรฐาน เพื่องานที่มีคุณภาพ

  • GX-6000 สามารถตรวจจับแก๊สได้มากถึง 6 ชนิดภายในเครื่องเดียว
  • ตรวจจับแก๊ส VOC ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสารทำละลาย
  • แก๊สที่สามารถตรวจจับได้ combustible gas, Oxygen, Hydrogen sulfide, Carbon monoxide, Sulfur dioxide และแก๊สพิษชนิดอื่น
  • ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Pump Type
 • RIKEN KEIKI GD-A80 เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สไวไฟ

  อุปกรณ์มีมาตรฐาน เพื่องานที่มีคุณภาพ

  • เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สไวไฟ LEL (Combustible gas) เช่น LPG, โพรเพรน, มีเทน เป็นต้น
  • ชนิดหัวเซนเซอร์ตรวจจับแกีสกันระเบิด Explosion class Exd Iic T4 Gb
  • ระบบการทำงานเซนเซอร์แบบ Diffusion type
  • หัวเซนเซอร์เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณที่เรียกว่า Indicator เพื่อทำการแจ้งเตือน (สั่งซื้อเพิ่มเติม)
 • RIKEN KEIKI GX-3R เครื่องวัดแก๊สแบบพกพาติดตัว

  แบบพกพา

  • เครื่องวัดแก๊สแบบ multi gas : ตรวจจับแก๊สได้ 4 ชนิด  แก๊สติดไฟ (LEL), ออกซิเจน (Oxygen), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
  • ตัวเซนเซอร์แยกแต่ละชนิดแก๊ส และแสดงค่าการวัดได้ทั้ง 4 แก๊สพร้อมกัน
  • ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา 100g. เหมาะกับหน้างานที่แคบ
  • ระบบการป้องกัน IP66/68
 • RIKEN KEIKI SP-220 เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สติดไฟ

  เครื่องวัดแก๊สรั่ว หารอยรั่วถัง/ท่อ

  • เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สตามข้อต่อ ท่อต่างๆ
  • สามารถเลือกแก๊สที่ต้องการวัดได้มากกว่า 40 ชนิด (ระบุตอนสั่งซื้อ)
  • ตรวจจับแก๊สได้ไวแม้มีปริมาณแก๊สเพียงเล็กน้อย
  • มีไฟฉายสำหรับใช้งานในที่มืด
  • ระบบเตือนด้วยเสียง การสั่น และไฟ LED
  • ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง
  • APPLICATION: ตรวจสอบการรั่วไหลของถังหรือท่อ ในบริเวณปิด ท่อแก๊ส ถังแก๊ส โรงน้ำตาล โรงกลั่น อุตสาหกรรมเคมี บำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันไฟไหม้ เหมือง อุตสาหกรรมยา เป็นต้น
 • RIKEN KEIKI O3 Series เครื่องวัดแก๊สแบบพกติดตัว

  เครื่องวัดแก๊สพิษ วัดแก๊สในที่อับอากาศ

  • เครื่องวัดแก๊ส Sigle Gas Model:GP-03 for LEL, OX-03 for O2, CO-03 for CO, HS-03 for H2S
  • ระบบการทำงานแบบ Diffution Type ขนาดเล็กน้ำหนักเบาเพียง 80 กรัม
  • ระบบเตือนด้วยเสียง การสั่น และไฟ LED
  • ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 3000 ชั่วโมง (ยกเว้น GP-03 35 ชั่วโมง)
  • APPLICATION: พกติดตัวป้องกันอันตรายให้กับคนที่ทำงานในบริเวณปิด โรงน้ำตาล โรงกลั่น อุตสาหกรรมเคมี บำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันไฟไหม้ เหมือง อุตสาหกรรมยา เป็นต้น
 • RIKEN KEIKI GX-2009 เครื่องวัดแก๊ส 4 ชนิดแบบพกติดตัว

  เครื่องวัดแก๊สพิษ วัดแก๊สในที่อับอากาศ

  • เครื่องวัดแก๊ส 4 ชนิด; HC/CH4(%LEL), O2(vol%), H2S(ppm) และ CO(ppm)
  • แสดงผลได้พร้อมกันทั้ง 4 แก๊ส
  • ระบบการทำงานแบบ Diffution Type และสามารถซื้อปั๊มเพื่อใช้งานหย่อนลงไปในถังได้
  • แสดงค่า STEL และ TWA ระบบเตือนด้วยเสียง การสั่น และไฟ LED
  • บันทึกค่าที่วัดไว้ได้ ดึงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ (ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม)
  • ใช้ถ่านชาร์จ Ni-MH สามารถใช้งานได้ 20 ชั่วโมงต่อเนื่อง
  • APPLICATION: พกติดตัวป้องกันอันตรายให้กับคนที่ทำงานในบริเวณปิด โรงน้ำตาล โรงกลั่น อุตสาหกรรมเคมี บำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันไฟไหม้ เหมือง อุตสาหกรรมยา เป็นต้น

   

 • DIGICON DS-23SD เครื่องตรวจวัดและบันทึกปริมาณเสียงสะสม

  Noise Dosimeter

  • เครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม
  • บันทึกระดับเสียงทั้งหมดที่ผู้ปฎิบัติงานได้ยิน แล้วนำคมาคำนวณค่าเฉลี่ย ระดับความดังตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน
  • สามารถวัดค่า SPL (Sound Pressure Level), Dose(Test Noise Expouse)
 • DIGICON AQ-162 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (ฝุ่น PM2.5)

  วัดฝุ่น PM2.5 อุณหภูมิ และความชื้น แบบ real-time

  • เครื่องตรวจสอบมลพิษทางอากาศที่มาจากฝุ่น, อุตสาหกรรมทางปิโตรเคมี, ผลิตเหล็ก, โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน, ร้านอาหาร, ควัน, เผาป่า เป็นต้น
  • เครื่องมือวัดแบบ Real time ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่มีความเข้มข้นของ PM2.5, ความชื้น และอุณหภูมิ
  • ย่านการวัด PM2.5 : 0~250 μg/m3, ความชื้น : 5~95%RH, อุณหภูมิ : 0~50°C
  • มีฟังก์ชันคงค่าข้อมูล และบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุด
  • จอแสดงผล LCD แบบ Dot matrix
  • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS232
  • ไส้กรองอากาศเปลี่ยนได้
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 49
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ