แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 3 จาก 3
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • LINE CT1

  ช่วยให้งานยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

  • เอาท์พุท : แบบไมโครสวิทช์ 1 ชุด
  • ความยาว/ 1 พัลซ์ : 1 ม. , 0.1 ม.(เลือกรุ่น)
  • ความเร็วสูงสุดในการนับ : 400 ม./นาที , 40 ม./นาที (เลือกรุ่น)
 • LINE CT1-A

  ช่วยให้งานยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

  • เอาท์พุท : แบบ Photo Electronic Sensor 1 ชุด(Open collector : NPN, PNP
  • ความยาว/ 1 พัลซ์ : 1 ม. , 0.1 ม.,1 ซม. , 1 มม. (เลือกรุ่น)
  • ความเร็วสูงสุดในการนับ : 700 ม./นาที ,250 ม./นาที , 100 ม./นาที (เลือกรุ่น)
  • ใช้ไฟ : 5~24V DC , 5~12V DC(เฉพาะรุ่นความละเอียด 1มม.))
 • LINE CT1-R

  ช่วยให้งานยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

  • เอาท์พุท : แบบ Photo Electronic Sensor 2 ชุด (90 Quardature) (Open collector : NPN, PNP)
  • ความยาว/ 1 พัลซ์ : 1 ม. , 0.1 ม.,1 ซม. , 1 มม. (เลือกรุ่น)
  • ความเร็วสูงสุดในการนับ : 700 ม./นาที ,250 ม./นาที ,100 ม./นาที (เลือกรุ่น)
  • ใช้ไฟ : 5~24V DC , 5~12V DC(เฉพาะรุ่นความละเอียด 1มม.)
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 3 จาก 3