แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 3 จาก 3
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • SIEMENS SITRANS AS100

  เซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสาหกรรม ปูน,คอนเวเยอร์,เหล็ก,น้ำตาล หรือ ทุกอุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องจักรที่สามารถเสื่อมประสิทธิภาพได้จากแรงสั่นสะเทือน

  • เป็นเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมรุ่น SITRANS CU02
  • ใช้ยึดติดกับเครื่องจักรหรือมอเตอร์เพื่อวัดแรงสั่นสะเทือน
  • ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 125 องศาเซลเซียส
 • SIEMENS SITRANS CU02

  เซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสาหกรรม ปูน,คอนเวเยอร์,เหล็ก,น้ำตาล หรือ ทุกอุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องจักรที่สามารถเสื่อมประสิทธิภาพได้จากแรงสั่นสะเทือน

  • รับสัญญาณได้ 1 อินพุทจากเซนเซอร์รุ่น SITRANS AS100
  • เอ้าท์พุทรีเลย์ 2 ชุดพร้อม 4-20 mADC อีก 1 ชุด
 • SIEMENS SITRANS DA400

  เซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสาหกรรม ปูน,คอนเวเยอร์,เหล็ก,น้ำตาล หรือ ทุกอุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องจักรที่สามารถเสื่อมประสิทธิภาพได้จากแรงสั่นสะเทือน

  • รับอินพุทจากเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนรุ่น SITRANS DA400 ได้ 4 อินพุท
  • เอ้าท์พุทรีเลย์ 6 ชุดสำหรับงานเตือนหรือควบคุม
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 3 จาก 3