แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 2 จาก 2
แสดงข้อมูลหน้าละ:
 • SIEMENS 3RG60, 3RG61

  ขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย

  • ย่านวัด : 200 ถึง 6,000 มม. ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยๆ
  • ค่าความเที่ยงตรง+-0.45 ถึง 15 มม.
  • ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -45 ถึง 85 องศาเซลเซียส
 • SIEMENS 6GR, 3RG62

  ขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย

  • ย่านวัด : 30-1000 มม. ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยๆ
  • ค่าความเที่ยงตรง+-1 ถึง 2 มม.
  • ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -45 ถึง 85 องศาเซลเซียส
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 2 จาก 2