DIGICON

DIGICON

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 290
 • DIGICON TV-320 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบมือถือ

  Portable Vibration Tester

  • เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนแบบมือถือ
  • สำหรับตรวจเช็คความสั่นของมอเตอร์ หรือเครื่องจักร ในงานซ่อมบำรุง
  • ย่านการวัดระยะการสั่นได้สูงถึง 1.999 มม.
  • แสดงค่าความเร็ว ความเร่ง และระยะการสั่น ได้พร้อมกัน
  • เก็บบันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ถึง 100 ค่า
 • DIGICON PCT-726C เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาระบบดิจิตอล

  เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาในตัวเดียวกัน

  • สามารถเลือกความเร็วในการนับได้
  • มีโหมดอินพุทให้เลือกได้ 12 แบบ
  • มีแหล่งจ่ายไฟให้เซนเซอร์ 12 VDC 100mA
  • เอ๊าท์พุทคอนแทค SPST 1 ชุด  SPDT  1 ชุ
 • DIGICON PCT-326C เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาระบบดิจิตอล

  เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาในตัวเดียวกัน

  • สามารถเลือกความเร็วในการนับได้
  • มีโหมดอินพุทให้เลือกได้ 12 แบบ
  • มีแหล่งจ่ายไฟให้เซนเซอร์ 12 VDC 100mA
  • เอ๊าท์พุทคอนแทค SPST 1 ชุด  SPDT  1 ชุด
 • DIGICON PCT-426C เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาระบบดิจิตอล

  เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาในตัวเดียวกัน

  • สามารถเลือกความเร็วในการนับได้
  • มีโหมดอินพุทให้เลือกได้ 12 แบบ
  • มีแหล่งจ่ายไฟให้เซนเซอร์ 12 VDC 100mA
  • เอ๊าท์พุทคอนแทค SPST 1 ชุด  SPDT  1 ชุด
 • DIGICON PCT-424C เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาระบบดิจิตอล

  เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาในตัวเดียวกัน

  • สามารถเลือกความเร็วในการนับได้
  • มีโหมดอินพุทให้เลือกได้ 12 แบบ
  • มีแหล่งจ่ายไฟให้เซนเซอร์ 12 VDC 100mA
  • เอ๊าท์พุทคอนแทค SPST 1 ชุด  SPDT  1 ชุ

   

 • DIGICON DS-23SD เครื่องตรวจวัดและบันทึกปริมาณเสียงสะสม

  Noise Dosimeter

  • เครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม
  • บันทึกระดับเสียงทั้งหมดที่ผู้ปฎิบัติงานได้ยิน แล้วนำคมาคำนวณค่าเฉลี่ย ระดับความดังตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน
  • สามารถวัดค่า SPL (Sound Pressure Level), Dose(Test Noise Expouse)
 • DIGICON TD-126TH-W เครื่องแปลงสัญญาณความชื้น และอุณหภูมิ

  Humidity / Temperature Transmitter

  • มีจอแสดงผล 2 จอ สามารถแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้พร้อมกัน
  • มีฟังก์ชันสำหรับให้เข้าไปตั้งค่าปรับเทียบความชื้นและอุณหภูมิ
  • สัญญาณที่ส่งออกมาถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก 4~20mA และสัญญาณดิจิตอล (MODBUS RTU) ผ่านพอร์ท RS-485 สำหรับส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุม เช่น เครื่องบันทึกความชื้น และอุณหภูมิ, PLC เป็นต้น
 • DIGICON AQ-162 เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ

  Air Quality Tester

  • เครื่องตรวจสอบมลพิษทางอากาศ PM2.5
  • วัดแบบ Real time วัดความชื้นและอุณหภูมิ ได้
  • คงค่าข้อมูลสำหรับการอ่าน และบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
 • DIGICON CD-439SD เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า/ ความกระด้างน้ำ

  SD Card Conductivity / TDS/ Salt / Hardness/ Resistivity Meter

  • สามารถเลือกการใช้งานได้ถึง 5แบบ คือวัดค่าความนำไฟฟ้า (μS, mS), TDS (ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายเจือปนในน้ำ, PPM), เปอร์เซนต์ของเกลือ (%salt), ความกระด้างของน้ำ (PPM) และสภาพต้านทานของน้ำ (Ohm-cm)
  • ย่านการวัดความำไฟฟ้า : 20μS, 200μS, 2mS, 20mS, 200mS
 • DIGICON DAM-52SD เครื่องวัดความเร็วลม-ความดันที่แตกต่าง

  Pitot Tube Anemometer

  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบท่อพิโต สามารถวัดความดันแตกต่างได้ (Differential Manometer)
  • ย่านการวัดความเร็วลม 100.0 m/s
  • มีหน่วยวัดความดันอากาศให้เลือกถึง 10 หน่วย
  • บันทึกค่าผ่าน SD Card หรือดูข้อมูลแบบ Real Time ผ่านซอฟท์แวร์ได้ (ซื้อเพิ่มเติม)
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 290
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ