KYORITSU

KYORITSU

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 102
 • KYORITSU 4202 แคล้มป์วัดความต้านทานดิน

  ที่สุดแห่งนวัตกรรมการทดสอบความต้านทานดิน วัดง่ายแค่คล้อง

  • ย่านการวัดความต้านทานดิน : 20~1500 Ω
  • การวัดกระแสไฟ AC (50/60Hz) : 100/ 1000mA/ 10/ 30A
  • กินกระแสไฟ : ประมาณ 50mA (สูงสุด 100mA)
  • ขนาดสายไฟที่วัดได้ : เส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุด 32 มม.
  • ใช้ไฟ : แบตเตอรี่ AA (UM-3) แบบแมงกานีส R6P หรือแบบอัลคาไลน์ LR6 1.5V 4 ก้อน
  • สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ Android ผ่าน Bluetooth ได้
  • ขนาด : 120x246x54 มม. (กว้างxสูงxหนา)
  • น้ำหนัก : ประมาณ 780 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • KYORITSU 3128 เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ : 6 ย่าน
  • ย่านการวัด (ค่าสเกลที่มีประสิทธิผลสูงสุด) : 500V (500GΩ), 1000V (1TΩ), 2000V (2.5TΩ), 5000V (5TΩ), 10000V (35TΩ), 12000V (35TΩ)
  • ย่านวัดแรงดันไฟ : 30~600V AC/DC
  • กระแสการลัดวงจร : สูงสุด 5.0mA 
  • ใช้ไฟ 12V DC แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ หรือแหล่งจ่ายไฟ AC (100~240V, 50/60Hz)
  • ขนาดเครื่อง (กxสxน) : 410x330x180 มม.
  • น้ำหนัก : 9 กก. (ตัวเครื่องวัดรวมกระเป๋าใส่เครื่องแบบแข็ง)
 • KYORITSU 3127 เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ : 5 ย่าน
  • ย่านการวัด (ค่าสเกลที่มีประสิทธิผลสูงสุด) : 250V (9.99GΩ), 500V (99.9GΩ), 1000V (199GΩ), 2500V (999GΩ), 5000V (9.99TΩ
  • ย่านวัดแรงดันไฟ : 30~600V AC/DC
  • กระแสการลัดวงจร : สูงสุด 5.0mA 
  • ใช้ไฟ 12V DC แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
  • ขนาดเครื่อง (กxสxล) : 225x208x130 มม., ขนาดกระเป๋าใส่เครื่องแบบแข็ง : 430x380x154 มม.
  • น้ำหนัก : 4 กก. (รวมแบตเตอรี่), เมื่อรวมอุปกรณ์ทั้งหมด ประมาณ 8 กก.
 • KYORITSU 3125A เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ : 4 ย่าน
  • ย่านการวัด (ค่าสเกลที่มีประสิทธิผลสูงสุด) : 500V (999MΩ), 1000V (1.99GΩ), 2500V (99.9GΩ), 5000V (1TΩ)
  • ย่านวัดแรงดันไฟ : 30~600V AC/DC
  • กระแสการลัดวงจร : 1.5 mA 
  • ใช้ไฟ 12V DC แบตเตอรี่ ขนาด C LR14/ R14 (1.5V) จำนวน 8 ก้อน
  • ขนาดเครื่อง : 226x177x100 มม. (กxสxล)
  • น้ำหนัก : 1.9 กก.
 • KYORITSU 3025A เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ : 4 ย่าน
  • ย่านการวัด (ค่าสเกลที่มีประสิทธิผลสูงสุด) : 500V (999MΩ), 1000V (1.99GΩ), 2500V (99.9GΩ), 5000V (1TΩ)
  • ย่านวัดแรงดันไฟ : 30~600V AC/DC
  • กระแสการลัดวงจร : 1.5mA 
  • ใช้ไฟ 12V DC แบตเตอรี่ ขนาด C LR14/ R14 (1.5V) จำนวน 8 ก้อน
  • ขนาดเครื่อง : 226x177x100 มม. (กxสxล)
  • น้ำหนัก : 1.7 กก.
 • KYORITSU 3126 เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบดิจิตอล

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ : 4 ย่าน
  • ย่านการวัด (ค่าสเกลที่มีประสิทธิผลสูงสุด) : 500V (999MΩ), 1000V (1.99GΩ), 2500V (99.9GΩ), 5000V (1TΩ)
  • ย่านวัดแรงดันไฟ : 30~600V AC/DC
  • กระแสการลัดวงจร : 5mA 
  • ใช้ไฟ 12V DC แบตเตอรี่ ขนาด C LR14/ R14 (1.5V) จำนวน 8 ก้อน
  • ขนาดเครื่อง : 152x205x94 มม. (กxสxล)
  • น้ำหนัก : 1.8 กก.
 • KYORITSU 3122B เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบอนาล็อก

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ 1 ย่าน
  • ย่านการวัด (เปลี่ยนย่านอัตโนมัติ) : 5GΩ/ 200GΩ
  • การทนต่อแรงดันไฟของฉนวน 5160V AC ทดสอบเป็นเวลา 5 นาที
  • ใช้ไฟ แบตเตอรี่ AA (UM-3) LR14 1.5V จำนวน 8 ก้อน
  • ขนาด 226x177x100 มม. (กว้างxสูงxหนา)
  • น้ำหนักประมาณ 1.7 กก.
 • KYORITSU 3121B เครื่องทดสอบฉนวนโวลท์สูงแบบอนาล็อก

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • แรงดันไฟทดสอบ 1 ย่าน
  • ย่านการวัด (เปลี่ยนย่านอัตโนมัติ) : 2GΩ/ 100GΩ
  • การทนต่อแรงดันไฟของฉนวน 5160V AC ทดสอบเป็นเวลา 5 นาที
  • ใช้ไฟ แบตเตอรี่ AA (UM-3) LR14 1.5V จำนวน 8 ก้อน
  • ขนาด 226x177x100 มม. (กว้างxสูงxหนา)
  • น้ำหนักประมาณ 1.6 กก.
 • KYORITSU 6315 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า

  สุดยอดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์พลังงานในงานด้านการอุนุรักษก์พลังงาน

  • วัดกำลังไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าได้พร้อมกัน
  • วัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้ครบครันทั้ง Voltage, Current, Active Power, Reactive Power, Apparent Power, Power Factor, Frequency, Active Energy, Reactive Energy, Apparent Energy และค่าอื่นกว่า 20 พารามิเตอร์
  • หน้าจอแสดงทั้งค่าที่วัดได้และเวกเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้เบื้องต้น
  • ความแม่นยำสูงและออกแบบตามมาตรฐานสากล IEC61000-4-30 Class 5/EN50160
  • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิ้ลและสามารถรีโมทเพื่อดูค่าผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แอนดรอยด์ (โหลดแอปพลิเคชันฟรี)
  • บันทึกค่าผ่าน SD Card ขนาด 2 GB
  • มีแคล้มป์เซนเซอร์ให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายสามารถวัดกระแสได้ตั้งแต่ 0.1A ไปจนถึง 3000A
  • ขนาด 120x175x68 มม. (กว้างxสูงxหนา)
 • KYORITSU 5010/5020 เครื่องบันทึกค่ากระแสไฟรั่วไหล-กระแสโหลด-แรงดันไฟฟ้า

  เครื่องมือคุณภาพ ในราคาที่คุณพอใจ

  • อินพุท 3 ช่องทาง สำหรับบันทึกกระแสไฟรั่วไหล-กระแสโหลด-แรงดันไฟฟ้า พร้อมกัน
  • บันทึกได้สูงสุด 60,000 ข้อมูล เมื่อใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง หรือช่องละ 20,000 ข้อมูล เมื่อใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง
  • รุ่น 5020 สามารถวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าได้ ซึ่งได้แก่ แรงดันไฟอ้างอิง, ไฟกระชาก, ไฟตก, ไฟดับชั่วขณะ
  • มี Lowpass filter ที่จะช่วยกรองฮาร์มอนิกที่มีความถี่สูงกว่าออก
  • สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยัง PC ได้โดยตรงผ่านทางพอร์ท USB
  • ยืนยันผลการวัดความแปรผันของแรงดันไฟ และค่าแรงดันปัจจุบันได้พร้อมกันในจอแสดงผลของ PC
  • หน่วยความจำแบบถาวรจะเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้แม้ในยามแบตเตอรี่หมด (รับประกัน 10 ปี)
  • มีซอฟท์แวร์ KEW LOG soft 2 ที่ให้มาพร้อมที่จะช่วยแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแสดงผลข้อมูลแบบกราฟิกได้
แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 - 10 จาก 102
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ