การบริการของเรา

ด้วยความใส่ใจในการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ อย่าครอบคลุม

เหนือกว่าด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายแฝง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ก้าวสู่ทศวรรษต่อไปด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด  ด้วยการเรียนรู้เทคนิคหรือทฤษฎีใหม่  พร้อมฝึกปฏิบัติกับสื่อการสอนและชุดฝึก-ชุดทดลองอันทันสมัย 

โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน  สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่  ในโรงงาน สถานประกอบการ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 

รวมทั้งฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นวิทยาทาน ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีความรู้ต่างๆ ทางเทคนิคให้กับภาคการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

 

บริการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรมเพียง 1 วัน จัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยมีหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจมากมาย

  • หลักสูตรที่ 1 การอบรมการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Download รายละเอียด
  • หลักสูตรที่ 2 การอบรมการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์วัดระดับ วัดความดันและวัดการไหลในงานอุตสาหกรรม Download รายละเอียด
  • หลักสูตรที่ 3 การอบรมการวัดและควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมและการใช้งานฮีทเตอร์แบบต่างๆ Download รายละเอียด
  • หลักสูตรที่ 4 การอบรมการประยุกต์ใช้งาน PLC Panasonicในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น Download รายละเอียด
  • หลักสูตรที่ 5 การอบรมการประยุกต์ใช้งาน PLC Panasonic ร่วมกับจอ Touch Screen ในงานอุตสาหกรรม Download รายละเอียด
  • หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า Download รายละเอียด

บริการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC (หลักสูตรเข้มข้น)

หลักสูตร 3 วัน สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมใช้งานได้จริง จัดได้ทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ Download รายละเอียด

 

สนใจติดต่อสอบถาม ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi

โทร. 02-299-3333, 02-652-6100, 02-299-3000 ต่อ 8503 , 8505, 8506, 8507, 8100

แฟกซ์ 0-2616-8099

Email: training@sangchaimeter.com