การบริการของเรา

ด้วยความใส่ใจในการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ อย่าครอบคลุม

รูปภาพเกี่ยวกับบริการหลังการขายและการสอบเทียบ

บริการแนะนำการใช้งานและตอบปัญหาทางเทคนิค (Technical Support)

บริการหลังการขายด้วยทีมวิศวกรผู้มีความรู้ความชำนาญในเครื่องมือวัดและอุปกรณ์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม สำหรับคอยให้บริการตอบข้อสงสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานเครื่อง หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนำเครื่องไปใช้งานโดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

สอบถามปัญหา ไขข้อข้องใจ 
support@sangchaimeter.com

 

ศูนย์บริการซ่อม (Service Center)

DAD-color

ศูนย์บริการสำหรับซ่อมเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูงกว่า 20 ปี ทั้งสินค้าที่ซื้อจากบริษัทและสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกการรับประกัน

สนใจติดต่อขอศูนย์บริการซ่อม
repair@sangchaimeter.com

 

บริการสอบเทียบ (Calibration Service)

ขอบข่ายการให้บริการ

 1. ไฟฟ้า
 2. อุณหภูมิ
 3. ความชื้น
 4. ความดัน
 5. มวล (เครื่องชั่ง)
 6. ความสว่างของแสง
 7. ระดับความลึกของน้ำ
 8. กรด / ด่าง
 9. ปริมาณน้ำฝน
 • บริการสอบเทียบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เที่ยงตรงสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • พร้อมด้วยบริการปรึกษาปัญหาด้านการสอบเทียบและฝึกอบรมบุคลากร บริการให้คำปรึกษาด้านการสอบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งห้องสอบเทียบ การเลือกเครื่องมือ หรือ การเลือกเครื่องสอบเทียบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด รวมทั้งยังมีบริการฝึกอบรมเรื่องการสอบเทียบอีกด้วย
 • พร้อมด้วยการบริการระดับสากล ทุกเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบ จะมีการบันทึกประวัติ รวมถึงผลการสอบเทียบ และมีบริการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อเครื่องมือถึงกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ ช่วยให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • พร้อมด้วยบริการจองคิวล่วงหน้า บริการจองคิวสอบเทียบล่วงหน้า ช่วยให้การวางแผนการซ่อมบำรุงหรือการใช้งานเครื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้รับบริการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ยังได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกด้วย


สนใจติดต่อขอรับบริการศูนย์สอบเทียบ 

scmcal@sangchaimeter.com