ควบคุมคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าสี

ควบคุมคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าสี

Color Analyzer เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าสีด้วยหลักการสเปคตรัม

      เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์คุณภาพสี เนื้อสี รวมทั้งเปรียบเทียบ เพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตชิ้นงาน ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่มีแสงเป็นหลัก เช่น กระเบื้อง, กระดาษ, ผ้าทอ, หนัง, ฟิวเจอร์บอร์ด

 

      สำหรับชิ้นงานที่มีแสงเช่น จอ CRT, LCD, หลอดไฟ LED, โคมไฟ จะใช้วัดสีเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น แสงของชิ้นงานจะถูกวิเคราะห์ด้วยสเปคตรัมโดยตรง

      หลักการวัดด้วยสเปคตรัม จะใช้เซนเซอร์ 3 สี คือ สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า ที่มีความไวคล้ายกับตาของเราที่มองเห็นสี เพื่อวัดแสงที่สะท้อนหรือส่งผ่านวัตถุ และส่งข้อมูลไปสู่ตัวเครื่อง ก่อนที่ตัวเครื่องจะทำการแปลงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข

ค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ RGB และ HSL

      RGB ย่อมาจาก Red, Green, Blue ทั้งสามสีเป็นแม่สีของแสง เมื่อนำแม่สีทั้งสามมาผสมกันระหว่างแสงที่ความสว่างแตกต่างกันไป ก็จะได้ผลที่เป็นแสงสีต่างๆกัน กล่าวโดยสรุปคือค่า RGB เป็นการแสดงผลออกมาในรูปแบบค่าของแม่สี

HSL ย่อมาจาก

      Hue คือ ค่าเนื้อสีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน

      Saturation คือ ความเข้มและความจางของสี เป็นการเพิ่ม-ลด ปริมาณความเข้มของเนื้อสี เช่น ค่า Saturation 0% แปลว่าเราไม่ได้ใส่สีเพิ่มลงไป

      Lightness คือ ความสว่างของสี การเพิ่ม Lightness คือการเอาสีขาวหรือสีดำผสมลงไปที่ Hue โดยค่าที่มากกว่า 50% ขึ้นไปจะมีความขาวมากขึ้น และค่าที่ต่ำกว่า 50% จะมีความดำมากขึ้น

สินค้าแนะนำ

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าสี

Color Analyzer / Model : CA-302

  • ใช้หลักการวิเคราะห์สเปคตรัมในการระบุค่าสีของชิ้นงานที่วัด

  • สามารถวัดได้ทั้งค่า RGB (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน) และค่า HSL (Hue: เนื้อสี, Saturation: ความอิ่มตัวของสี, Lightness: ความสว่าง)

  • ประเภทชิ้นงานที่วัดได้ ได้แก่ ชิ้นงานที่ไม่มีแสง เช่น กระเบื้อง, กระดาษ, ผ้าทอ, หนัง, ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ

  • สามารถวัดค่าสีของชิ้นงานที่มีแสงได้ด้วย เช่น จอ CRT, จอ LCD, หลอดไฟ LED, โคมไฟ เป็นต้น

  • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกค่าที่วัดผ่านอินเตอร์เฟส RS-232 ได้

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ