Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิสูงในราคาประหยัด DP-87

Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิสูงในราคาประหยัด DP-87

Infrared Thermometer

         เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุโดยไม่ทำให้ผิววัตถุเป็นรอยเสียหาย อาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุ โดยตัวอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่สำหรับตรวจจับรังสีอินฟราเรด เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นอันตราย พื้นที่เข้าถึงได้ยาก คับแคบ และชิ้นงานที่ไม่ต้องการสัมผัส

         การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งคือขนาดของวัดถุที่ต้องการวัดซึ่งจะสัมพันธ์กันกับระยะทางในการวัด

         เนื่องจากอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ทำงานเป็นเหมือนกล้องถ่ายภาพ คือ มีเลนส์ และเซนเซอร์รับแสงอินฟราเรดอยู่ ดังนั้นมันจึงมีมุมในการรับแสงเหมือนกับกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพเมื่อเราถอยห่างก็จะยิ่งมองเห็นภาพได้กว้างขึ้น อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อเราถือเครื่องถอยห่างจากวัตถุที่วัด พื้นที่รับคลื่นแสงอินฟราเรดก็จะขยายกว้างขึ้น ในทางปฏิบัติเพื่อให้ผลการวัดถูกต้องแม่นยำเราจะต้องถืออินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ขยับให้มีระยะห่างจากวัตถุที่จะวัดให้มุมรับคลื่นอินฟราเรดนั้นตกอยู่ในพื้นที่ผิวของวัตถุที่ต้องการวัดพอดี หรือน้อยกว่า เพราะถ้ามุมรับคลื่นมีพื้นที่กว้างกว่าวัตถุที่จะวัด มันจะรับเอาคลื่นอินฟราเรดจากวัตถุอื่นหรือฉากที่อยู่รอบข้างเข้ามาร่วมวัดเฉลี่ยด้วยและทำให้แสดงค่าอุณหภูมิของวัตถุที่ต้องการวัดผิดพลาดไปได้ ความสัมพันธ์ของขนาดของวัตถุกับระยะทางในการวัดถูกแสดงในคุณสมบัติของเครื่องในหัวข้อ “อัตราส่วนระยะทางต่อขนาดวัตถุ” โดยแต่ละเครื่องก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป มีข้อสังเกตว่าอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ที่มีค่า “อัตราส่วนระยะทางต่อขนาดวัตถุ” ยิ่งมากก็จะได้เปรียบในเรื่องของการวัดอุณหภูมิของวัตถุที่มีขนาดเล็กที่ระยะห่างๆได้ดี

อัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อขนาดวัตถุ

        โดยอัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อขนาดวัตถุ หรือ Distance to Spot Size หรือ ค่า D : S แสดงถึงระยะห่างที่เหมาะสมของการวัดอุณหภูมิ หากวัตถุที่ต้องการวัดมีขนาดเล็กกว่าขอบเขตพื้นที่การวัดของเครื่องมือวัด จะได้ค่าอุณหภูมิที่คลาดเคลื่อน (ERROR) เนื่องจากอุณหภูมิของวัตถุรอบข้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องการวัดจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของการวัดด้วย ดังนั้นขนาดของวัตถุที่ต้องการวัด ควรมีขนาดที่ใหญ่กว่าพื้นที่การวัดของเครื่องมือวัด จึงจะได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เมื่อขนาดของวัตถุที่ต้องการมีขนาดที่เล็กกว่าพื้นที่การวัดของเครื่อง เราจะต้องขยับเครื่องเข้าไปหาวัตถุให้ใกล้ขึ้นเพื่อให้พื้นที่ในการวัดของเครื่องเล็กลงจนตกอยู่ในพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการวัด หรือเล็กกว่าพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการวัด

ลำแสงเลเซอร์ชี้เป้าหมายและขนาดของวัตถุ

         อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์มีลำแสงเลเซอร์เพื่อช่วยในการชี้เป้าหมายที่ต้องการจะวัดอยู่ด้วย ลำแสงเลเซอร์ชี้เป้าหมายนี้มีหลายรูปแบบให้เลือก บางแบบนอกจากจะช่วยในการชี้เป้าแล้วยังช่วยในการกำหนดขนาดของวัตถุที่ต้องการวัดเพื่อผลการวัดที่ถูกต้องอีกด้วย รูปแบบของลำแสงเลเซอร์ชี้เป้าหมายมีดังนี้

  • แบบลำแสงเดียวเป็นแบบที่พบเห็นกันได้ทั่วๆไป เพราะมีราคาประหยัด ช่วยในการชี้เป้าเท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยกำหนดขนาดของวัตถุเป้าหมายที่จะวัดได้

  • แบบลำแสงคู่และแบบสามลำแสงขึ้นไป มีข้อดีคือนอกจากจะช่วยในการชี้เป้าแล้ว ยังช่วยในการกำหนดขนาดของวัตถุเป้าหมายที่วัดได้พอสมควร

  • แบบ Circle-Beam เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ลำแสงเลเซอร์หลักชี้เป้าที่ศูนย์กลางและมีลำแสงเลเซอร์ย่อยล้อมรอบเป็นวงกลมซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขนาดเป้าหมายของวัตถุที่ต้องการจะวัดได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผลของการวัดถูกต้องแม่นยำขึ้น

DIGICON Infrared Thermometer model DP-87

        อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ที่มีลำแสงเลเซอร์ชี้เป้าหมายเป็นแบบ Circle-Beam หรือ Circular laser ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ชี้เป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังช่วยกำหนดขนาดของวัตถุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องง่ายดาย การใช้งานเพียงแค่เล็งและขยับระยะห่างของเครื่องให้จุดวงกลมล้อมรอบทั้งหมดตกอยู่ในพื้นผิวของวัตถุเป้าหมายที่จะวัดเท่านั้นก็มั่นใจได้แล้วว่าเครื่องวัดอยู่ในระยะที่เหมาะสมกับขนาดของวัตถุที่วัดแล้ว

 

คุณสมบัติ

ย่านการวัดอุณหภูมิ

: -30°C~+950°C (-22°F~+1742°F)

ความเที่ยงตรง

: ย่าน -30°C~ 0°C (-4°F~+32°F) : ±3°C (±5.4°F)
  ย่านที่สูงกว่า 0°C (+32°F) : ±1.5% ของค่าที่อ่านได้ ±2°C (3.6°F)

ความเร็วในการตอบสนอง

: น้อยกว่า 0.5 วินาที

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

: -20°C~+60°C (-4°F~+140°F)

อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน

: 0°C~+50°C (32°F~+122°F)

การตอบสนองของแสง

: 8~14 µm

ค่า Emissivity

: ปรับได้ตั้งแต่ 0.01~1.00

ความละเอียด

: 0.1°C/ 0.1°F

อัตราส่วนระยะทางต่อขนาดวัตถุ

: 30 : 1

การเล็งเป้าหมาย (Laser)

: Class ll น้อยกว่า 1mW , ที่ความยาวคลื่น 630 ~ 670nm

ขนาด / น้ำหนัก

: 155.5 x 98.8 x 27.5 มม./ 176 กรัม

ประโยชน์ของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดในอุตสาหกรรมต่างๆ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ตรวจสอบตู้ไฟ หรือสายไฟเพื่อเฝ้าระวังการเกิดความเสียหายจากสายไฟที่ชำรุด, การตรวจสอบแบริ่งก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อวางแผนการสต็อกอะไหล่ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการผลิต และไม่ทำให้การผลิตหยุดชะงักซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียรายได้

การประหยัดพลังงาน

ช่วยตรวจสอบความร้อนที่สูญเสียภายในอาคาร

การป้องกันการปนเปื้อน

ในอุตสาหกรรมอาหารเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั้นไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุ จึงหมดกังวลเรื่องสารปนเปื้อน

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ