การวัดและทดสอบความต้านทานดิน (Part 2)

การวัดและทดสอบความต้านทานดิน (Part 2)

การออกแบบระบบกราวด์จะต้องพิจารณาว่าอะไรบ้างที่มีผลต่อค่าความต้านทานดิน ซึ่งได้แก่

 1. ความยาวและความลึกของแท่งกราวด์ไฟฟ้า
 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งกราวด์ไฟฟ้า
 3. จำนวนแท่งกราวด์ไฟฟ้า
 4. รูปแบบการติดตั้งแท่งกราวด์ไฟฟ้า

ในอุดมคติเราต้องการให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลนั้นไหลลงไปที่ดิน การออกแบบระบบกราวด์จึงทำโดยพยายามทำให้แท่งกราวด์ไฟฟ้าลงไปถึงพื้นดินให้มากที่สุด แต่ในทางปฎิบัตินั้นทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกิดการออกแบบระบบกราวด์แบบหลายจุด การออกแบบเช่นนี้จะทำการปักแท่งกราวด์ไฟฟ้าลงไปหลายๆอันในพื้นดินและเชื่อมต่อแบบขนาน และเพื่อให้มีประสิทธิผล ระยะห่างระหว่างแท่งกราวด์ไฟฟ้าจะต้องเป็นระยะที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้รัศมีทำการทับซ้อนกัน โดยทั่วไปกำหนดให้ห่างเท่ากับความลึกของแท่งกราวด์ไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย

การลงกราวด์แบบจุดเดียว พยายามลงดินให้ลึกที่สุด

การลงกราวด์แบบหลายจุด เพื่อลดค่าความต้านทานโดยเชื่อมต่อแบบขนาน

ค่าความต้านทานดินมีความจำเป็นที่จะต้องทำการวัดและออกแบบก่อนที่จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า องค์ประกอบของดิน ความชื้นและอุณหภูมิ ล้วนมีผลต่อค่าความต้านทานดินทั้งสิ้น เราจำเป็นต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อหาพื้นที่ที่มีความต้านทานต่ำที่สุดในการลงกราวด์

การวัดและทดสอบค่าความต้านทานดิน

วิธีวัดและทดสอบค่าความต้านทานดินนั้นมีหลักๆ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับระบบกราวด์

1. การวัดค่าความต้านทานดินแบบใช้หลัก

คือการตอกหลักที่เป็นแท่งโลหะขนานไปที่แท่งกราวด์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดลูปของไฟฟ้า เครื่องทดสอบความต้านทานดินจะปล่อยแรงดันและกระแสคงที่มาค่าหนึ่งไปที่ลูปไฟฟ้านั้นแล้วคำนวณกลับออกมาเป็นค่าความต้านทาน การวัดค่าความต้านทานดินแบบใช้หลัก สามารถทำได้ทั้งแบบ 2 สาย, 3 สาย และ 4 สาย

เนื่องจากการวัดค่าความต้านทานดินแบบใช้หลัก จำเป็นที่ต้องมีการตอกแท่งหลักที่เป็นโลหะลงไปในดิน ดังนั้นการทดสอบวิธีนี้จึงเหมาะกับการใช้ออกแบบติดตั้งระบบใหม่

2. การวัดค่าความต้านทานดินแบบใช้แคล้มป์

เหมาะกับการวัดและทดสอบค่าความต้านทานดินในงานซ่อมบำรุง เมื่อใช้วิธีนี้จะเป็นการตัดขั้นตอนความยุ่งยากในการตอกหลักที่เป็นแท่งโลหะออกไป สามารถทำได้โดยง่ายเพียงแค่คล้องแคล้มป์ไปที่สายกราวด์ ภายในของแคล้มป์วัดความต้านทานดิน จะประกอบด้วยขดลวด CT 2 ชุด คือ CT1 กับ CT2 ดังรูป CT1 จะทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจรของกราวด์โดยใช้วิธีการเหนี่ยวนำ และเมื่อเกิดกระแสไฟไหลในวงจรกราวด์ CT2 ก็จะทำหน้าที่ตรวจจับการไหลของกระแสไฟฟ้าดังกล่าวและเครื่องจะคำนวณเป็นค่าความต้านทานดินของระบบกราวด์นั้น พร้อมแสดงผลที่หน้าจอ

แต่ข้อจำกัดของวิธีการวัดแบบนี้คือ ระบบกราวด์ที่ทำการทดสอบจะต้องเป็นระบบกราวด์แบบหลายจุด (มีกราวด์ลูป) ถึงจะทำการทดสอบได้ 

Kyoritsu 4106 เครื่องวัดความต้านทานดินแบบใช้แท่งหลัก

 • สามารถวัดได้ทั้งแบบ 4 สาย (แบบละเอียด ความเที่ยงตรงสูง) วัดแบบ 3 สาย และแบบ 2 สาย (อย่างง่าย)
 • วัดความต้านทานดินได้ตั้งแต่ 0.001 Ω – 200k Ω
 • สามารถคำนวณหาค่าสภาพความต้านทานของดินเพื่อกำหนดระยะการตอกแท่งกราวด์ไฟฟ้าแต่ละจุดได้
 • กรองสัญญาณรบกวนที่มีผลต่อการวัด ทำให้ค่าที่วัดได้มีความเที่ยงตรงสูง

Kyoritsu 4200 เครื่องวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

 • วัดความต้านทานดินได้ตั้งแต่ 0.05 – 1200Ω โดยไม่ต้องตอกหลักดิน
 • วัดกระแสแบบ True RMS ได้ถึง 30A
 • มีฟังก์ชันกรองสัญญาณและการแจ้งเตือนสัญญาณรบกวนแสดงที่หน้าจอ
 • สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ 100 ข้อมูล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ tm@sangchaimeter.com โทร. 084-674-6222

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ