ที่หนึ่งด้านเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

ที่หนึ่งด้านเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของวงการอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดของคุณภาพสินค้าหรือมาตรฐานสากลจากกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  ทำให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยจำเป็นต้องปรับระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า การจัดการ รวมถึงการควบคุมโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  อาทิเช่น ISO 9000 และ ISO 14000 เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่สามารถแข่งกับตลาดโลกได้

ผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน  ปลอดภัย และปราศจากมลภาวะ ตามข้อกำหนดสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจวัดและการควบคุมในกระบวกนการอย่างสม่ำเสมอ  

เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

คือ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริงของเครื่องจักรหรือระบบต่าง ๆ  เพื่อประเมินสมรรถภาพของการทำงานของเครื่องจักร  หรือใช้วัดพารามิเตอร์ที่สำคัญในการผลิดและควบคุมมลภาวะ

ตัวอย่างเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดอัตราการไหล เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ