ป้องกันฮีทสโตรกด้วยการวัดอุณหภูมิ WBGT

ป้องกันฮีทสโตรกด้วยการวัดอุณหภูมิ WBGT

img-1

ฮีทสโตรกหรือโรคลมแดด ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่มากับหน้าร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทย โรคฮีทสโตรก เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป แต่ว่าร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ ทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กลุ่มเสี่ยง

 • นักกีฬาสมัครเล่น
 • ทหารฝึกงาน
 • เด็ก/ผู้สูงอายุ
 • คนที่ทํางานในอุณหภูมิสูง

อาการ

 • มีไข้สูงถึง 40ºC
 • ไม่มีเหงื่อ
 • เป็นลม หมดสติ
 • ความดันต่ํา
 • หัวใจเต้นเร็ว

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • นําผู้ป่วยเข้าร่ม นอนราบ ยกเท้าสูงทั้ง 2 ข้าง ปลดเสื้อผ้าออก
 • นําผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวและใช้พัดลมช่วย
 • ราดด้วยน้ําเย็นพยายามลดอุณหภูมิให้ได้มากที่สุด
 • ส่งโรงพยาบาล

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดด/การดื่มแอลกอฮอลล์/กินยาแก้แพ้หรือยาที่ทําให้ง่วงเมื่ออยู่ในที่อากาศร้อน
 • ดื่มน้ําอย่างน้อง 6-8 แก้ว
 • ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศดี
 • ใช้ครีมกันแดด
 • ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ WBGT ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

อุณหภูมิ WBGT เป็นดัชนีวัดสภาพความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน มีหน่วยเป็น ºC หรือ ºF ซึ่งจะนำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณา ได้แก่ ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะทำงาน และความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ซึ่งการกําหนดอุณหภูมิ WBGT ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานด้วย และมีค่าที่กําหนดตามตารางนี้

ความหนัก-เบา พลังงาน ( กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง )
งานเบา ไม่เกิน 200
งานปานกลาง 201 ถึง 350
งานหนัก เกิน 350
img-2
เครื่องวัดอุณหภูมิ WBGT DIGICON WB-01SD
 • วัดอุณหภูมิ WBGT ได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง
 • ย่านการวัดอุณหภูมิ WBGT ในร่ม : 0~59 °C/32~138 °F กลางแจ้ง : 0~56 °C/32~132 °F
 • พารามิเตอร์อื่นๆที่วัดได้ : อุณหภูมิอากาศ (TA), อุณหภูมิกระเปาะดํา (TG), ความชื้น, Dew Point, อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb)
 • พร้อมฟังก์ชั่นการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินที่กําหนดไว้ และบันทึกค่าผ่าน SD Card

เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT) แบบบันทึกค่าลงใน SD Card

3

คุณลักษณะ

ดัชนีความร้อน (WBGT) เป็นดัชนีชี้วัดสภาพความร้อนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการนำปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนที่สะสมในร่างก่ยมาพิจารณา ปัจจุบันได้มีการใช้ค่า WBGT นี้เป็นค่ามาตรฐานอันหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

 • พารามิเตอร์ที่วัดได้ : ค่า WBGT (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง), ค่า GT (อุณหภูมิกระเปาะดำ), ความชื้น, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb), อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point)
 • ปรับตั้งการเตือน WBGT ได้ ถ้าค่า WBGT สูงกว่าค่าขีดจำกัดการเตือนที่ตั้งไว้จะมีเสียงบัซเซอร์ดังขึ้นพร้อมกับจอแสดงผลกระพริบ
 • เหมาะสำหรับการควบคุมและการตรวจสอบกิจกรรมทางกายภาพในบริเวณที่มีอากาศร้อนเพื่อจำกัดความร้อนที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
 • วัดอุณหภูมิโดยใช้เซนเซอร์ Pt ที่มีความเที่ยงตรงสูง
 • เวลาตอบสนองในการวัดความชื้นรวดเร็ว
 • วัดผลของการแผ่รังสี (Radiation Effect)โดยตรง โดยใช้หัวบอลทองเหลืองสีดำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม.
 • มีกลไกการป้องกันเซนเซอร์
 • เก็บข้อมูลใน SD Card มีนาฬิกาและปฎิฑินในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูลเวลาจริง สามารถตั้งเวลาในการสุ่มวัดตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 3600 วินาที
 • บันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Auto และ Manual (ตั้งเวลาในการสุ่มวัดเป็น 0)
 • การใช้งานง่ายและทันสมัย การปรับตั้งในคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์ภายนอก เพียงนำ SD Card ออกจากเครื่องวัดแล้วเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดค่าการวัดทั้งหมดและข้อมูลเวลา (ปี/เดือน/วัน/ชั่วโมง/นาที/วินาที) ลงในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ Excel ได้โดยตรง ผู้ใช้งานสามารถนำไปทำกราฟและวิเคราะห์ข้อมูลแบบอื่นๆ ต่อได้
 • รองรับความจุของ SD Card ได้ตั้งแต่ 1GB~16GB
 • ไฟแบคไลท์ของจอ LCD เป็นแสงสีเขียว ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า
 • สามารถตั้งให้ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่
 • สามารถคงค่าข้อมูล, บันทึกค่าและเรียกดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
 • ใช้แบตเตอรี่ UM3/AA (1.5V) 6 ก้อน หรือ อแด๊ปเตอร์แปลงไฟ 9 VDC
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ท RS232/USB ได้

คุณลักษณะ

คุณสมบัติทั่วไป

วงจร ใช้วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ LSI แบบชิปเดียว
จอแสดงผล จอ LCD ขนาด 52 x 38 มม. พร้อมไฟแบคไลท์สีเขียว (เปิด/ปิด ได้)
การวัด
 • ดัชนีความร้อน (WBGT)
 • อุณหภูมิกระเปาะดำ (TG)
 • อุณหภูมิอากาศ (TA)
 • อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WB)
 • ความชื้น (% RH.)
 • อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point)
สูตรการคำนวณ WBGT * ดัชนีความร้อน เมื่ออยู่ในอาคารหรือนอกอาคารแต่อยู่ในร่มเงาที่ไม่มีแหล่งความร้อนจากแสงแดด :
WBGT = (0.7 x WB) + (0.3 x TG)
เมื่ออยู่นอกอาคารและมีความร้อนจากแสงแดด :
WBGT = (0.7 x WB) + (0.2 x TG) + (0.1 x TA)
การตั้งเตือน WBGT ตั้งการเตือน WBGT ได้ถ้าค่า WBGT สูงกว่าค่าขีดจำกัดการเตือนที่ได้ตั้งไว้จะมีเสียงบัซเซอร์ดังขึ้น พร้อมกับจอแสดงผลกระพริบ
การตั้งเวลาในการบันทึกข้อมูล การบันทึกแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1~3600 วินาที (แนะนำให้ตั้ง 2 วินาทีขึ้นไป)
การบันทึกโดยผู้ใช้งาน (Manual) กดปุ่มบันทึกข้อมูล (LOGGER) หนึ่งครั้งบันทึกหนึ่งค่า
@ ต้องตั้งเวลาที่ใช้ในการสุ่มบันทึกไว้ที่ 0 วินาที
@ โหมดการบันทึกค่าโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกกำหนดกลุ่มได้ 1 ~ 99 ตำแหน่ง
การ์ดหน่วยความจำ รองรับ SD Card ตั้งแต่ 1 GB ~ 16 GB
การปรับตั้งเพิ่มเติม
 • ตั้งเวลา (ปี/เดือน/วัน/ชั่วโมง/นาที/วินาที)
 • ตั้งการเตือนค่า WBGT
 • ตั้งจุดทศนิยมของข้อมูลได้
 • ตั้งให้ปิดเครื่องเองอัตโนมัติได้หากไม่ใช้งาน
 • ตั้ง เปิด/ปิด เสียงปุ่มกด และเสียงเตือนในขณะบันทึกได้
 • ตั้งหน่วยการวัดอุณหภูมิเป็น °C หรือ °F
 • ฟอร์แมท SD Card ได้
การคงค่าข้อมูล คงค่าที่วัดได้บนจอแสดงผล
เวลาสุ่มวัดของการแสดงผล ประมาณ 1 วินาที
ข้อมูลเอ๊าท์พุท เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทางพอร์ท RS232/USB
 • ถ้าต่อเข้ากับปลั๊ก RS232 ต้องใช้สายเคเบิ้ล RS232 รุ่น UPCB -02 (สั่งชิ้อเพิ่มเติม)
 • ถ้าต่อเข้ากับปลั๊ก USB ต้องใช้สายเคเบิ้ล USB รุ่น USB -02 (สั่งชิ้อเพิ่มเติม)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0 ~ 50 °C / ความชื้น : น้อยกว่า 85% R.H.
ใช้ไฟ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ หรือ Heavy duty 1.5V DC (UM-3, AA) 6 ก้อน หรือใช้อแด๊ปเตอร์แปลงไฟ AC ~ DC 9V (สั่งซื้อเพิ่ม)
กินกระแสไฟ เมื่อ SD Card บันทึกข้อมูลแต่ปิดไฟแบคไลท์ของจอ LCD : ประมาณ 25 mA DC
ถ้าเปิดไฟแบคไลท์ของจอ LCD กระแสไฟที่ใช้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 11 mA
ขนาด ตัวมิเตอร์ : 68 x 177 x 45 มม. (ก x ย x น) หัวบอลทองเหลืองสีดำ : หัว ∅ 75 มม.
น้ำหนัก ตัวมิเตอร์ : 489 กรัม
อุปกรณ์มาตรฐาน
 • ตัวเครื่องวัดพร้อมหัวบอลทองเหลืองสีดำ...........1 เครื่อง
 • คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ..........1 เล่ม
 • กระเป๋าใส่เครื่องแบบสะพาย..........1 ใบ
อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม
 • SD Card
 • อแด๊ปเตอร์แปลงไฟ AC ~ DC 9V
 • สายเคเบิล USB รุ่น USB - 01
 • สายเคเบิล RS232 รุ่น UPCB - 02
 • โปรแกรมประมวลผลข้อมูลรุ่น SW-801-WIN

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (ที่อุณหภูมิ 23 ± 5 °C)

ระบบการวัด ย่านการวัด ความละเอียด ความเที่ยงตรง หมายเหตุ
ค่าดัชนีความร้อน ในร่ม 0 ~ 59 °C
32 ~ 138 °F
- ±1 °C (ที่ย่าน 15 ~ 59 °C) หรือ ±1.5 °C(ที่ย่านอื่นๆ)
±1.5 °C (ที่ย่าน 59 ~ 138 °C) หรือ ±2.7 °C(ที่ย่านอื่นๆ)
สูตรการคำนวณ WBGT เมื่ออยู่ในอาคารหรือนอกอาคารแต่อยู่ในร่มเงาที่ไม่มีแหล่งความร้อนจากแสงแดด : WBGT = (0.7 x WB) + (0.3 x TG) เมื่ออยู่นอกอาคารและมีความร้อนแสงแดด : WBGT = (0.7 x WB) + (0.2 x TG) + (0.1 x TA)
กลางแจ้ง 0 ~ 56 °C
32 ~ 132 °F
- ±1.5 °C (ที่ย่าน 15 ~ 56 °C) หรือ ±2 °C(ที่ย่านอื่นๆ)
±2.7 °C (ที่ย่าน 59 ~ 132 °C) หรือ ±3.6 °C(ที่ย่านอื่นๆ)
อุณหภูมิอากาศ (TA) 0 ~ 50 °C
32 ~ 122 °F
0.1 °C / 0.1 °F ±0.8 °C / ±1.5 °F (ที่ย่าน 15 ~ 56 °C) -
อุณหภูมิกระเปาะดำ (TG) 0 ~ 80 °C
32 ~ 176 °F
0.1 °C / 0.1 °F ±0.8 °C / ±1.1 °F (ที่ย่าน 15 ~ 40 °C) -
ความชื้น 5% ~ 95% RH. 0.1% RH. ≥ 70% RH : ± (3% ของค่าที่อ่านได้ ± %RH.), < 70% RH. : ±3% RH. -
Dew Point -25.3 ~ +48.9 °C / -13.5 ~ +120.1 °F 0.1 °C / 0.1 °F - หมายเหตุ 1
อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet bulb) -21.6 ~ +50.5 °C / -6.9 ~ +122.0 °F 0.1 °C / 0.1 °F - หมายเหตุ 1

หมายเหตุ1:

* ค่า Dew Point และค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่แสดงถูกคำนวนจากการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของอากาศอัตโนมัติ
* ค่าความเที่ยงตรงของการวัดค่า Dew Point และค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกเป็นค่าความเที่ยงตรงรวมของการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ

ระดับความร้อนที่แนะนำสำหรับการทำงานและกิจกรรมทางกายภาพ (ขีดจำกัดการแผ่รังสีความร้อน)

ข้อกำหนดในการทำงานและการพักผ่อน (แต่ละชั่วโมง) เบา ปานกลาง หนัก
ทำงานอย่างต่อเนื่อง 30 °C (86 °F) 26.7 °C (80 °F) 25 °C (77 °F)
ทำงาน 75%, พักผ่อน 25% 30.6 °C (87 °F) 28 °C (82 °F) 25.9 °C (78 °F)
ทำงาน 50%, พักผ่อน 50% 31.4 °C (89 °F) 29.4 °C (85 °F) 27.9 °C (82 °F)
ทำงาน 25%, พักผ่อน 75% 32.2 °C (90 °F) 31.1 °C (88 °F) 30 °C (86 °F)
ที่มา : AGGIH 1992 (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

มาตรฐานค่าดัชนี WBGT และกิจกรรมทางกายภาพ

WBGT รหัสสี ลักษณะกิจกรรม
< 29.7 °C (<80 °C) สีขาว กิจกรรมทั่วไป, ทำด้วยความระมัดระวัง
26.7 ~ 29.4 °C (80 ~ 84.9 °F) สีเขียว ใช้ดุลพินิจในการวางแผนกิจกรรมทางกายภาพ
29.5 ~ 31 °C (85 ~ 87.9 °F) สีเหลือง ควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ไม่เคยทำกิจกรรมและคนไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศออก
31.1 ~ 32.2 °C (88 ~ 89.9 °F) สีแดง ควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ได้รับการฝึกฝนมาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ ในบริเวณที่มีอากาศร้อนออก
≥ 32.2 °C (≥ 90 °F) สีดำ ยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ