กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น-อพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น-อพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี  ด้วยบริษัทฯเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ  และเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยในปี  2562  ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่  29  มิถุนายน  2562 โดย ดร.ประยูร เสริมสุขสกุลชัย ประธานบริษัทและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ

 

 

 

 

 

ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ