กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 2561

กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 2561

 

กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 

วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561

ด้วยบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ร่วมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยคุณประยูร เสริมสุขสกุลชัย ประธานบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คุณสุภา เสริมสุขสกุลชัย เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)


ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ


ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ