ช้อปดีมีคืนกับแสงชัยมิเตอร์

ช้อปดีมีคืนกับแสงชัยมิเตอร์

ช้อปดีมีคืนกับแสงชัย วันนี้ ลดหย่อนภาษีได้

       หนึ่งในของขวัญจากรัฐบาลมอบให้ประชาชน ในปี 2565นี้ ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ โครงการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยกเว้นนิติบุคคล) และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำใบเสร็จจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการจาก บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด หรือ ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 1. สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

 2. ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ

 3. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

 4. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์

 5. บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม

 6. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

 7. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์

ช้อปดีมีคืนกับแสงชัยกับแสงชัยง่ายๆ

 • ซื้อสินค้าหรือบริการจาก บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

 • ต้องเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้

*ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น

คุณสมบัติบุคคลที่สามารร่วม โครงการ ช้อปดีมีคืน

ต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน ดังนี้

 • เงินได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษี) ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้

 • เงินได้ต่อปี 150,001 – 300,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

 • เงินได้ต่อปี 300,001 – 500,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

 • เงินได้ต่อปี 500,001 – 750,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

 • เงินได้ต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

 • เงินได้ต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

 • เงินได้ต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

 • เงินได้ต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

      ส่วนผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในมาตรการช้อปดีมีคืน

      **สามารถใช้สิทธิ์โครงการ ช้อปดีมีคืน ร่วมกับ โครงการ คนละครึ่งเฟส4 ได้

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ