เกี่ยวกับเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังใส่ใจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน และมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการจัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรที่อยู่ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมตามปณิธานของท่านผู้ก่อตั้งบริษัทฯ


งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในเชิงวิศวกรรมของบุคลากรที่อยู่ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi ซึ่งตรงตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้มีผู้เข้าอบรมมากกว่า 20,000 คน นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้เป็นหน่วยเล็กๆ หน่วยหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเรา


การดูแลและป้องกันความเดือดร้อนของชุมชน

  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอยนวลแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้คน
  • ติดตั้งกระจกสะท้อน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในซอยนวลแก้ว
  • ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในชุมชนซอยนวลแก้ว เพื่อบรรเทาหากมีเกิดเพลิงไหม้

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะ

  • จัดให้มีการแยกทิ้งขยะอิเล็กทรอนิคส์
  • นำของเหลือทิ้งมาใช้ซ้ำ เช่น การใช้ไม้รอง Pallet ที่ได้จากการขนส่งมาประกอบเป็นชั้นวางของหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
  • รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ โดยมีการติดป้ายรณรงค์ และจัดประกวดการประหยัดไฟของแต่ละแผนก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับใช้ในการเปิด-ปิดเครื่องทำน้ำเย็น ไฟป้ายโฆษณาอีกด้วย

การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

  • บริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และผู้ด้อยโอกาส
  • จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและบริจาคปัจจัยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา
  • บริจาคชุดฝึก-ชุดทดลองทางการศึกษาและอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้แก่สถานศึกษาต่างๆ
  • ส่งวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่โรงเรียน หรือสถาบันต่างๆ
ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ