เกี่ยวกับแสงชัยมิเตอร์

แสงชัยมิเตอร์ คือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม รวมไปถึงระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม‎‎ที่ให้บริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายเครื่องวัด-เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม 

พันธกิจ

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด มีความปรารถนาที่จะ:

  • เป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน

  • เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่พนักงาน รวมไปถึงลูกค้า นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ วิศวกรในโรงงาน เพราะเราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด