มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้า

มิเตอร์วัด/วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Meter / Analyzer

มิเตอร์วัด/วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า (Power Meter / Analyzer) คือ อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการแสดงค่าทางไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการให้แสดงค่าไฟฟ้าที่วัดได้ในขณะนั้น และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป สามารถช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการทราบค่าทางไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการควบคุมหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือคุณภาพไฟฟ้าได้ ซึ่งบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดมีมิเตอร์วัด/วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้แสดงค่า แบบดิจิตอลและบันทึกค่าด้วย SD Card เพื่อให้ตรงกับการทำงานที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละงานนั้นๆ

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ