อื่นๆ

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต Static Control Devices

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ หรือ Static Control Devicesสำหรับงานที่ไฟฟ้าสถิตย์มีผลต่อคุณภาพในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเซมิคอนดัคเตอร์  โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์  หรืองานที่สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่ายและทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่น โรงงานผลิตผืนวัสดุเช่น ผืนพลาสติค โรงทอผ้า เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ