อุณหภูมิ / ความชื้น

เกจ์วัดอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Gauges

เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น หรือ Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge  คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นที่บริเวณใช้งานซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ที่มีย่านการวัดหลากหลายให้เลือกใช้งาน เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด สามารถช่วยให้ อ่านค่าอุณหภูมิ หรือความชื้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งแตกต่างจากเกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้นแบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ ย่านการวัดหลากหลาย ขนาดหน้าปัดหลายขนาดให้เลือก

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ