อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ

ไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ Tower Light / Light Alarm / Buzzer Alarm

ไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ (Tower Light / Light Alarm / Buzzer Alarm)  เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะในรูปแบบไฟสัญญาณเป็นระดับและแจ้งเตือนของระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีการทำงานอยู่ ทำให้ผู้ทีปฏิบัติทราบถึงระบบที่ทำงานอยู่มีความปลอดภัยหรือไม่มากน้อยแค่ไหน  ซึ่งทางเรามีไฟสัญญาณ / บัซเซอร์ หลายแบบและหลายระดับเพื่อความเหมาะสมของงานต่างๆที่มีใช้อยู่หลากหลาย

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ