ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater

ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infared Heater) คือ อุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานโดยวิธีการแผ่รังสีความร้อน ซึ่งแตกต่างจากฮีตเตอร์รูปแบบอื่นๆ เหมาะสำหรับงานให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ หรืองานอบไล่ความชื้น เช่น อบสี, อบฟิล์มหด, งานบรรจุหีบห่อ, ขึ้นรูปพลาสติก, อบให้ความร้อน, ซีลฝาครอบ, ซีลคอขวด, ใช้ในกระบวนการถนอมอาหาร เป็นต้น

ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infared Heater) มีข้อดีคือ วิธีการแผ่รังสีความร้อนควบคุมได้ง่าย ให้ความร้อนคงที่และสม่ำเสมอ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลภาวะ อีกทั้งประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนการผลิตได้สูงถึง 30-50%

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ