เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึก Recorder

เครื่องบันทึก หรือ Recorder คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกค่าต่างๆ เช่นอุณหภูมิ, ความชื้น, แรงดัน อื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมทุกรูปแบบที่ต้องการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด สามารถช่วยให้การบันทึกค่าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาวิเคราะห์ได้ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบันทึกแบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ มีหลากหลยประเภทให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน  อาทิเช่น:

Data Logger

เครื่องบันทึก หรือ Data Logger คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่ต้องการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในงาน ที่มี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น

Paperless Recorder

เครื่องบันทึกแบบไม่ใช้กระดาษ หรือ Paperless Recorder คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้กระดาษในการบันทึกค่า แต่จะบันทึกค่าไว้ในรูปแบบของหน่วยความจำ ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่ต้องการบันทึกค่าในกระบวนการผลิต หรือตรวจสอบสภาวะต่างๆใการผลิต ที่มี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น ความดัน หรืออื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือระบบการผลิต และต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษบันทึกค่า ป้องกันการสูญหายของข้อมูล

Recorder

เครื่องบันทึก หรือ Recorder คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่ต้องการบันทึกค่าในกระบวนการผลิต หรือตรวจสอบสภาวะต่างๆ ในการผลิต ที่มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น ความดัน หรืออื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือระบบการผลิต


คุณสามารถเลือกชมข้อมูลและขอใบเสนอราคา เครื่องบันทึกจากหลากหลายยี่ห้อบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น 

ABB

หากคุณไม่สามารถค้นหาเครื่องบันทึก ที่ตรงกับลักษณะความต้องการในการใช้งานของคุณได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อสงสัยและต้องการขอคำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องบันทึก  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของเราได้ที่ Call center: 02-299-3333 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะช่วยให้ท่านได้เลือกใช้เครื่องบันทึก ที่มีประสิทธิภาพ, ตรงกับความต้องการ, ในราคาที่เหมาะสม

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ