เครื่องบันทึก

Data Logger

เครื่องบันทึก หรือ Data Logger คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ  อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่ต้องการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในงาน ที่มี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น

Data Logger ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด สามารถช่วยให้บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นเพื่อนำมาวิเคาระห์หาสาเหตุ หรือปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบันทึกแบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ ใช้งานง่าย ปรับตั้งช่วงเวลาในการบันทึกได้หลากหลาย มีซอฟแวร์สำหรับบันทึกค่า

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ