เครื่องพิมพ์ตัวอักษร

เครื่องพิมพ์ปลอกสาย / สติคเกอร์

เครื่องพิมพ์ปลอกสาย / สติคเกอร์ สามารถพิมพ์ตัวเลข หรือตัวอักษรบนปลอกสายไฟ ป้ายชื่อ ปลอกหดความร้อน สติ๊กเกอร์ สำหรับติดอุปกรณ์ภายในตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ