เครื่องมือวัดการไหล

เครื่องมือวัดการไหล Flow Sensor/ Switch/ Meter

เครื่องมือวัดการไหล (Flow Measuring Instrument) คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการไหลของตัวกลางทุกชนิดที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ เช่น น้ำ (Water), ของเหลว (Liquid), อากาศ (Air Flow) หรือแก๊ส (Gas Flow) เป็นต้น

เครื่องมือวัดการไหลมักถูกนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรม ภายในขั้นตอนการผลิต เพื่อวัดหรือควบคุมอัตราการไหลให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยในการเลือกเครื่องมือวัดการไหลต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ