เครื่องมือวัดการไหล

มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน Oil Flow Meter

 มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน หรือ Oil Flow Meter คือ เซนเซอร์วัดอัตราการไหลและปริมาณการไหลของน้ำมันทุกชนิด เช่น น้ำมันดีเซล , เบนซิล, ไบโอดีเซล เป็นต้น มีทั้งลักษณะเป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันอย่างเดียว หรือ แบบเป็นตัวเลขดิจิตอลสามารถแสดงค่าอัตราการไหลพร้อมปริมาณการไหลให้เลือกใช้งาน อีกด้วย

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ