เครื่องมือวัดการไหล

Variable Area Flow Meter

 Variable Area Flow Meter คือมิเตอร์หรือเซนเซอร์วัดอัตราการไหลแบบชนิดเข็ม  โดยแสดงค่าเฉพาะค่าอัตราการไหล. โดยดูจากสเกลที่อยู่บนหน้าปัดของมิเตอร์.  เหมาะสำหรับของเหลวทุกชนิด เช่น น้ำ, น้ำมัน เป็นต้น บางรุ่นสามารถใช้วัดลม และ แก๊สได้อีกด้วย ปัจจุบัน  บางยี่ห้อได้มีการพัฒนาให้สามารถส่งสัญญาณ 4-20 mADC  และหรือสัญญาณ  Pulse  เพื่อนำสัญญาณที่ได้ไปแปลงเป็นค่าอัตราการไหลและปริมาณการไหลที่หน้าจอแยกหรือเข้า PLC ได้อีกด้วย 

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ