เครื่องมือวัดการไหล

Vortex Flow Meter

Vortex Flow Meter คือ เซนเซอร์วัดอัตราไหลและปริมาณการไหลแบบติดตั้งกับท่อภายใต้ยี่ห้อ SIEMENS  สามารถใช้วัดของไหลได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นของเหลวชนิดใด เช่น น้ำ หรือ น้ำมันพืช น้ำมันไวไฟ หรือ แก๊ส LPG หรือ ไอน้ำ (Steam)จากบอยเลอร์ (Boiler)  ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด วอเท็คโฟลว์มิเตอร์ เป็นชื่อทับศัพท์ บางครั้งเขียนว่า Vortex Flow Transmitter ด้วยราคาที่สูงกว่า Electromagnetic Flow Meter จึงแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้วัดไอน้ำ(Steam Flow Meter) และ น้ำมันพืช น้ำมัน (Oil Flow Meter) และ แก๊ส LPG (LPG Flow Meter).

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ