เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ Level Sensor / Switch

เครื่องมือวัดระดับ หรือ Level คือ ความสูงของวัตถุ หรือ ระดับปริมาณวัตถุที่ถูกเก็บในถัง หรือ ภาชนะ หรือ แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งระดับนี้มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องมีสวิทช์หรือเซนเซอร์ เพื่อใช้วัด หรือ ควบคุม หรือ แสดงค่าของระดับให้ผู้ใช้งานได้ทราบ และนำผลดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตตามต้องการ 

ทางบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด จึงจัดจำหน่ายเครื่องวัดระดับคุณภาพดี หลากหลายชนิด สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกรูปแบบกระบวนการผลิต อาทิเช่น

เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อ By Pass (By Pass Level Indicator)

เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อ By Pass หรือ By Pass Level Indicator คือ เซนเซอร์วัดระดับของเหลว ที่นิยมใช้ไปติดตั้งกับถังเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler เพื่อแสดงความสูงของระดับเป็นแบบแถบแม่เหล็กพลิกสี มีทั้งแบบแสดงค่าอย่างเดียวและแบบส่งสัญญาณ 4-20 mADC ได้ นอกจาก Boiler แล้ว ยังสามารถนำไปใช้วัดระดับน้ำร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ ( รีทอร์ท ) ในอุตสาหรรมอาหารได้ด้วย

เครื่องวัดระดับตะกอนแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Interface Level Meter)

เครื่องวัดระดับตะกอนแบบอัลตร้าโซนิค หรือ Ultrasonic Interface Level Meter คือ เครื่องวัดและแสดงระดับความสูงของตะกอนแบบติดตั้ง (Sludge Level Meter) นิยมใช้ในบ่อน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดให้ตกตะกอนแล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ หรือ ที่เรียกว่า บ่อ Secondary Clearifier เพื่อแสดงค่าระดับตะกอนก่อนสั่งให้ระบบปั๊มกวาดหรือดูดตะกอนออกไปจากบ่อ ผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงที่เดียวจากยี่ห้อ HONDA ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องวัดระดับแบบ Hydrostatic (Hydrostatic Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบ Hydrostatic หรือ Hydrostatic Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับแบบใช้ความดันของของเหลวในการประมวลผล( Hydrostatic Level Transmitter) และ แปลงค่าส่งสัญญาณ 4-20 mADC ออกมา เพื่อนำค่าที่ได้ต่อไปยังมิเตอร์หรือเครื่องแสดงระดับ เหมาะสำหรับนำไปใช้วัดระดับน้ำในคลอง , แม่น้ำ เป็นต้น โดยนิยมเทียบย่านวัดดังนี้ ความลึกของน้ำ 10 เมตร ให้เลือกย่านวัดของเซนเซอร์ 0-1 Bar

เครื่องวัดระดับแบบ Vibration (Vibration Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบ Vibration หรือ Vibration Level Sensor คือ เครื่องวัดระดับสำหรับผงเมล็ดโดยเฉพาะ เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 2 รองจากแบบใบพัด เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า และ แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของใบพัดได้ดีกว่า ไม่ว่าจะทางด้านการทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า ใช้หลักการของการกำเนิดความสั่นจากก้านสั่นนั่นเอง บางครั้งเราเรียกว่า Tunning Fork Level Sensor ซึ่งบางรุ่นของ SIEMENS สามารถใช้ในงานวัดระดับของเหลวได้อีกด้วย

เครื่องวัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด (Electrode Type Level Switch)

เครื่องวัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด หรือ Electrode Type Level Switch คือ เซนเซอร์ที่ราคาประหยัดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แล้วในงานทางด้านควบคุมระดับ(หากเทียบกับลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล 2 ลูก) ใช้กับของเหลวที่นำไฟฟ้าได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับน้ำมันพืช หรือ น้ำมันที่มีสถานะเป็น Hydrocarbon ได้ ทั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับ รีเลย์ควบคุมระดับ ในยี่ห้อ SANGI คือยี่ห้อที่ราคาประหยัดและได้รับความนิยมสูงสุดของเรา

เครื่องวัดระดับแบบคาปาซิแตนซ์ (Capacitance Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบคาปาซิแตนซ์ หรือ Capacitance Level Sensor คือ เครื่องวัดระดับโดยใช้หลักการของคาปาซิแตนซ์หรือสนามแม่เหล็กในการตรวจจับระดับ ซึ่งความพิเศษคือสามารถวัดได้ทั้งวัตถุที่เป็นของเหลวและวัตถุผงเมล็ดภายในตัวเดียว หรือ ตรวจจับรอยต่อของน้ำกับน้ำมัน บางท่านนำไปใช้กับเครื่อง Oil Separator ในเรือ ได้อีกด้วย มีทั้งแบบเอ้าท์พุทเป็นสวิทช์ On-Off และแบบส่งสัญญาณได้ 4-20 mADC.

เครื่องวัดระดับแบบใช้ความดัน (Pneumatic Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบใช้ความดัน หรือ Pneumatic Level Sensor คือ เซนเซอร์ที่ใช้หลักการความดันของของเหลว มาประมวลผลเพื่อเตือนหรือควบคุมระดับของของเหลว มี 2 ชนิด คือ แบบเป็นสวิทช์ (ยี่ห้อ NOHKEN ประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับของเหลวเช่น น้ำ , น้ำเสีย, น้ำมันเตา หรือ ของเหลวที่มีความหนืดสูง) และ แบบส่งสัญญาณ 4-20 mADC ได้(ยี่ห้อ SIEMENS ชนิด Pressure Transmitter for Level เหมาะสำหรับของเหลวเช่น น้ำ หรือ น้ำมันในถังกักเก็บ)

เครื่องวัดระดับแบบใช้ลำแสง (Optical Type Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบใช้ลำแสง หรือ Optical Type Level Sensor คือ เซนเซอร์หรือเครื่องวัดระดับแบบใช้ลำแสงขนาดเล็ก ซึ่งลำแสงจะหักเหหากเซนเซอร์สัมผัสกับของเหลว และ ให้เอ้าท์พุทเป็น NPN หรือ PNP เหมาะสำหรับใช้วัดระดับของเหลวในถังทั่วไป จุดเด่นที่สุดคือ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยมาก จุดเด่น คือ สามารถวัดระดับของน้ำที่รั่วและมีปริมาณน้อยมากๆ ที่อยู่ตามพื้นได้ จึงเหมาะสมมากกับการนำไปใช้ในการเตือนการรั่วของของเหลวจากถังสู่พื้นได้เป็นอย่างดี

เครื่องวัดระดับแบบใบพัด (Paddle Type Level Switch)

เครื่องวัดระดับแบบใบพัด หรือ Paddle Type Level Switch คือ เครื่องวัดระดับสำหรับผงเมล็ดโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับ1 เพราะ ราคาประหยัดที่สุด ใช้หลักการการหมุนของใบพัดจากแรงขับของมอเตอร์ เมื่อระดับวัตถุดังกล่าวไปสัมผัสทับตัวใบพัดสวิทช์รีเลย์เอ้าท์พุทจะทำงาน เรานำไปใช้ในการเตือนระดับหรือควบคุมระดับ NOHKEN เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับงานทั่วไป ส่วน SIEMENS และ FINETEK จะเน้นในเรื่องของงานที่มีอุณหภูมิสูง

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ (Radar Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ หรือ Radar Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับได้ทั้งของเหลวและผงเมล็ด ได้ บางคนเรียกว่า Microwave Level Transmitter หรือ Radar Level Transmitter ( แต่ต้องเลือกระหว่างรุ่นวัดของเหลว และ รุ่นวัดผงเม็ด) ใช้หลักการความถี่คลื่นในช่วง GHz ของ SIEMENS จะเน้นไปทางด้านของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง มีไอ หรือ ควันระเหย และ เน้นรุ่นที่ใช้วัดผงเมล็ดโดยเฉพาะ เช่น ปูนซีเมนต์, ข้าว, น้ำตาล เป็นต้น ส่วน HONDA จะเน้นเกี่ยวกับงานวัดระดับของเหลวที่มีฟองทางด้านบน ซึ่งยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถวัดระดับทะลุความหนาของฟองได้

เครื่องวัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Level Sensor)

เครื่องวัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค หรือ Ultrasonic Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับของเหลว(เหมาะที่สุด,ติดตั้งง่ายที่สุด) และ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันใช้คลื่นเสียงในการวัด บางครั้งเรียกว่า Ultrasonic level Transmitter ในส่วนของ SIEMENS จุดเด่นที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นตรงที่วัสดุภายนอกและอย่างยิ่งภายในการการหล่อภายในด้วยซิลิโคนแข็ง เพื่อป้องกันไอระเหย หรือ ไปสารเคมีเข้าไปกัดกร่อนภายใน จึงมั่นใจกับของเหลวที่เป็นสารเคมีได้ดีเยี่ยม และ ความแม่นยำสูงที่สุดในตลาด ส่วน ยี่ห้อ HONDA ผลิตจากญี่ปุ่นสามารถใช้กับของเหลวทั่วไปในราคาที่ประหยัดกว่า ทั้งนี้บางรุ่นใช้วัดระดับผงเม็ดได้ด้วย

ชุดลูกลอยพร้อมเกจ์วัดระดับ (Liquid Tank Level Gauge)

ชุดลูกลอยพร้อมเกจ์วัดระดับ หรือ Liquid Tank Level Guage คือ เครื่องวัดและแสดงระดับของเหลว เช่น น้ำในถังกักเก็บ โดยมีหน้าปัดเข็มชี้แสดงค่าความสูงของระดับในหน่วยเมตร ให้ผู้ใช้งานได้ทราบ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งเพิ่มเอ้าท์พุท 4-20 mADC เพื่อนำสัญญาณดังกล่าวมาใช้งานต่อร่วมกับมิเตอร์ที่อยู่ข้างล่างถัง (สั่งเพิ่มเติม) หรือ PLC ได้อีกด้วย ในส่วนของยี่ห้อ SANGI (SEOJIN) จะสามารถเลือกย่านวัดตามความสูงของถังได้หลายย่านวัด

แบบมิเตอร์ติดแผง (Panel Type Level Indicator)

แบบมิเตอร์ติดแผง หรือ Panel Type Level Indicator คือ เครื่องแสดงค่าระดับแบบดิจิตอล มีทั้งแบบตัวเลขดิจิตอล และ แบบบาร์กราฟ ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและตามความต้องการ ทั้งนี้นอกจากแสดงค่าระดับ,ปริมาณ,เปอร์เซนต์ แล้วทุกรุ่นยังมีเอ้าท์พุทให้เลือกใช้งานทั้งที่เป็นรีเลย์และ/หรือสัญญาณ 4-20 mADC นอกจากนี้เรายังสามารถนำสัญญาณจากเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ เช่น Pressure Transmitter, Temperature Transmitter มาต่อร่วมเพื่อใช้แสดงค่าได้เช่นกัน

รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับก้านอีเล็คโทรด (Electrode Control Relay Unit)

รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับก้านอีเล็คโทรด หรือ Electrode Control Relay Unit คือ เครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจากเซนเซอร์แบบอีเล็คโทรด เพื่อสั่งงานเอ้าท์พุทของตัวมันเอง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณอินพุทจากเซนเซอร์นั้นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งเตือนระดับ หรือ ควบคุมระดับแบบอัตโนมัติ

รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับลูกลอย (Level Control Relay Unit)

รีเลย์ควบคุมระดับสำหรับลูกลอย หรือ Level Control Relay Unit คือ เครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจากเซนเซอร์ชนิดลูกลอย เพื่อสั่งงานเอ้าท์พุทของตัวมันเอง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณอินพุทจากเซนเซอร์นั้นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งเตือนระดับ หรือ ควบคุมระดับแบบอัตโนมัติ

ลูกลอยวัดระดับแบบก้าน (Magnetic Float level Sensor)

ลูกลอยวัดระดับแบบก้าน หรือ Manetic Float Level Sensor คือ สวิทช์ลูกลอยสั่งผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งมีลักษณะเป็นก้าน สามารถผลิตได้ทั้งจากวัสดุสเตนเลส สำหรับน้ำ , น้ำมัน และ พลาสติก เช่น PVC , PP , UPVC สำหรับสารเคมี ใน 1 ชุด( 1 ก้าน) สามารถเลือกจำนวนลูกลอยได้หลายระดับ ผู้ใช้งานต้องพิจารณาระยะของลูกลอยและกำหนดส่งของก่อนเลือกรุ่น เช่น ยี่ห้อ NOHKEN สั่งผลิตจากญี่ปุ่นต้องรอสินค้า 2 เดือน แต่ ยี่ห้อ SANGI สั่งผลิตภายในประเทศจะได้สินค้ารวดเร็วกว่า 10-15 วัน เป็นต้น

ลูกลอยวัดระดับแบบสายเคเบิ้ล (Cable Type Float Switch)

ลูกลอยวัดระดับแบบสายเคเบิ้ล หรือ Cable Type Float Switch คือ สวิทช์ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ลที่ราคาประหยัด ออกแบบมาใช้สำหรับหย่อนหรือจุ่มลงในบ่อหรือถัง น้ำ หรือ น้ำเสีย หรือของเหลวอื่นๆ ใช้การเตือนหรือควบคุมระดับของเหลวนั้นๆ ร่วมกับรีเลย์ หรือ ส่งสัญญาณที่เป็นลักษณะของสวิทช์ไปเข้าระบบ PLC เพื่อควบคุมปั๊มซึ่ง NOHKEN เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และ ยังมีอีกหลายยี่ห้อที่เราจำหน่าย เพื่อลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สารเคมี หรือ ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง เป็นต้น

 

คุณสามารถเลือกชมข้อมูลและขอใบเสนอราคา เครื่องวัดระดับจากหลากหลายยี่ห้อบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น

Siemens Nohken 

หากคุณไม่สามารถค้นหา เครื่องวัดระดับที่ตรงกับลักษณะความต้องการในการใช้งานของคุณได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อสงสัยและต้องการขอคำปรึกษาในการเลือกใช้ เครื่องวัดระดับกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของเราได้ที่ Call center: 02-299-3333 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะช่วยให้ท่านได้เลือกใช้เครื่องวัดระดับที่มีประสิทธิภาพ, ตรงกับความต้องการ, ในราคาที่เหมาะสม

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ