เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

ชุดลูกลอยพร้อมเกจ์วัดระดับ Liquid Tank Level Guage

ชุดลูกลอยพร้อมเกจ์วัดระดับ หรือ Liquid Tank Level Guage คือ เครื่องวัดและแสดงระดับของเหลว เช่น น้ำในถังกักเก็บ โดยมีหน้าปัดเข็มชี้แสดงค่าความสูงของระดับในหน่วยเมตร ให้ผู้ใช้งานได้ทราบ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งเพิ่มเอ้าท์พุท 4-20 mADC เพื่อนำสัญญาณดังกล่าวมาใช้งานต่อร่วมกับมิเตอร์ที่อยู่ข้างล่างถัง (สั่งเพิ่มเติม) หรือ PLC ได้อีกด้วย ในส่วนของยี่ห้อ SANGI (SEOJIN) จะสามารถเลือกย่านวัดตามความสูงของถังได้หลายย่านวัด

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ