เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อ By Pass By Pass Level Indicator

เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อ By Pass หรือ By Pass Level Indicator คือ เซนเซอร์วัดระดับของเหลว ที่นิยมใช้ไปติดตั้งกับถังเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler เพื่อแสดงความสูงของระดับเป็นแบบแถบแม่เหล็กพลิกสี มีทั้งแบบแสดงค่าอย่างเดียวและแบบส่งสัญญาณ 4-20 mADC ได้ นอกจาก Boiler แล้ว ยังสามารถนำไปใช้วัดระดับน้ำร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ ( รีทอร์ท ) ในอุตสาหรรมอาหารได้ด้วย

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ