เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ Radar Level Sensor

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ หรือ Radar Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับได้ทั้งของเหลวและผงเมล็ด ได้ บางคนเรียกว่า Microwave Level Transmitter หรือ Radar Level Transmitter ( แต่ต้องเลือกระหว่างรุ่นวัดของเหลว และ รุ่นวัดผงเม็ด) ใช้หลักการความถี่คลื่นในช่วง GHz ของ SIEMENS จะเน้นไปทางด้านของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง มีไอ หรือ ควันระเหย และ เน้นรุ่นที่ใช้วัดผงเมล็ดโดยเฉพาะ เช่น ปูนซีเมนต์, ข้าว, น้ำตาล เป็นต้น ส่วน HONDA จะเน้นเกี่ยวกับงานวัดระดับของเหลวที่มีฟองทางด้านบน ซึ่งยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถวัดระดับทะลุความหนาของฟองได้

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ