เครื่องมือ/ลูกลอย วัดระดับ

เครื่องวัดระดับแบบ Hydrostatic Hydrostatic Level Sensor

เครื่องวัดระดับแบบ Hydrostatic หรือ Hydrostatic Level Sensor คือ เครื่องวัดและแสดงระดับแบบใช้ความดันของของเหลวในการประมวลผล( Hydrostatic Level Transmitter) และ แปลงค่าส่งสัญญาณ 4-20 mADC ออกมา เพื่อนำค่าที่ได้ต่อไปยังมิเตอร์หรือเครื่องแสดงระดับ เหมาะสำหรับนำไปใช้วัดระดับน้ำในคลอง , แม่น้ำ เป็นต้น โดยนิยมเทียบย่านวัดดังนี้ ความลึกของน้ำ 10 เมตร ให้เลือกย่านวัดของเซนเซอร์ 0-1 Bar

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ