เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง PH Meter

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง หรือ PH Meter คือเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ หรือของเหลว เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ น้ำในสระว่ายน้ำ หรือใช้ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร, การผลิตกระดาษ เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ