เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดค่า Conductivity / TDS Conductivity / TDS Meter

เครื่องวัดค่า Conductivity / TDS  หรือ Conductivity / TDS Meter คือเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลวหรือปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายเจือปนในน้ำ (TDS) เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ