เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดอ๊อกซิเจน Oxygen Meter

 เครื่องวัดออกซิเจน หรือ Oxygen Meter คือเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ หรือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำ หรือวัด สภาพอากาศในบริเวณที่ต้องการ ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ