เครื่องวัดและทดสอบทางอิเล็คทรอนิคส์

สเปคตรัมอนาไลเซอร์ Spectrum Analyzer

สเปคตรัมอนาไลเซอร์ หรือ Spectrum Analyzer เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการวัดสัญญาณในย่านความถี่สูงมากๆ เช่นความถี่จากเสาอากาศมักใช้ในงานสื่อสารแบบไร้สาย สเปคตรัมอนาไลเซอร์สามารถวัดและแสดงค่าในรูปแบบความถี่(Frequency domain) และแอมพลิจูดของสัญญาณได้

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ