เครื่องวัดและทดสอบทางอิเล็คทรอนิคส์

เครื่องวิเคราะห์สัญญาณลอจิก Logic Analyzer

 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณลอจิก หรือ Logic Analyzer คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สัญญาณลอจิกในวงจรดิจิตอลต่างๆ เช่น การออกแบบ IC การออกแบบวงจรดิจิตอล การพัฒนาระบบ งานซ่อมบำรุง หรืองานการศึกษา

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ